Lärarfortbildning

I din roll som förstelärare/skolledare/lärare ges Du här chansen att utvecklas i Din yrkesroll.  Begrepp som feedback, kritik, beröm, konflikthantering, ledarskap, professionella samtal, samspel, återkoppling och grupprocesser är några områden som vi kan hjälpa Er med. Genom samtal, diskussioner och konkreta övningar kommer Du successivt lära Dig hur Du kan få med Dig gruppen och dessutom bli mer effektiva.

Vi på Teamkoncept kommer till Er, på tider som fungerar för Er eller så ordnar vi lämpliga lokaler för ändamålet, antingen i närheten av Er eller på annan ort. Ni kan använda er ordinarie mötestid och behöver inte ordna vikarier etc. Vi för samtal med Er, innan kursen, om vad Ni har för förväntningar på utbildningen, om det är speciella krav eller önskemål som finns. Efter detta skräddarsyr vi utbildningen efter Era behov.

Varje modul kan beställas enskilt eller flera på en gång. 


Våra Moduler

Nedan hittar Ni våra modulutbildningar. Klicka på den som verkar vara mest lämplig för Dig och Er organisation/skola/kommun, där finner Ni information, kostnader och hur bokningen går till.