Anna Nygren

Grundare och VD för Ung Livsstil är Anna Nygren. Anna är livsstilspedagog med lång erfarenhet av att jobba med elevers livsstilsfrågor. Anna Nygren är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom livsstilsfrågor. Med en bakgrund som både gymnasie- och grundskollärare och med arbete inom både specialpedagogik och elevhälsa väcktes intresset för arbetet med elevernas livsstil. 

Under denna dagen kommer Anna att fokusera på motivation och inlärning. Båda passen under denna dagen har samma innehåll. Så har du inge möjlighet att höra Anna under ett pass finns en chans till. 

Anna Nygren beskriver inlärning ur ett hjärnperspektiv samt ger konkreta tips om vad man kan göra i klassrummet för att öka elevernas möjligheter att ta till sig det som förmedlas i klassrummen. Motivation i klassrummet När motivationen hos eleverna är hög går lärarjobbet som en dans men vad gör man när antalet omotiverade elever ökar? Anna Nygren beskriver olika typer av motivation samt vilken roll självkontrollen spelar när motivationen tryter. Hon ger också tips på vad man kan göra för att öka motivationen hos eleverna.

Anna föreläser under:

Pass 2 i sal 2 & pass 3, i sal 3