Betygskonferensen med Per Måhl i Sundsvall


 • Per Måhl, Stockholm 22/3
  Per Måhl, Stockholm 22/3
 • Göteborg City Konferens 18 september
  Göteborg City Konferens 18 september
 • Quality Hotel Sundsvall 9 oktober
  Quality Hotel Sundsvall 9 oktober
 • Quality Hotel Sundsvall, 9 oktober
  Quality Hotel Sundsvall, 9 oktober
 • Elite Hotel Jönköping, 13 november
  Elite Hotel Jönköping, 13 november
 • Elite Hotel Jönköping, 13 november
  Elite Hotel Jönköping, 13 november
 • Akvarium, Malmö 4 december
  Akvarium, Malmö 4 december
 • Akvarium konferens
 Malmö, 4 december
  Akvarium konferens Malmö, 4 december

Kommentarer från konferensen i Stockholm;

"Sanningar jag inte visste fanns!", "Per Måhl är ntressant att lyssna på främst för att han är så pass kunnig i betygsdiskussionen.",

"Påläst, vetenskapligt och underhållande. Fick mig att tänka på vissa saker på ett nytt sätt.".

Betygsexperten Per Måhl föreläser igen!  Efter succén "Betygskonferensen 2017" i Stockholm kommer nu Per Måhl till Göteborg, Sundsvall. En konferens som blev oerhört populär med ett upplägg som ger tid för gruppdiskussioner, kollegiala samtal och frågor. Allt anpassat efter det stadium du undervisar på. 

Äntligen dags att lyssna på hur vi lärare kan ta oss an problematiken med rättssäkra betyg, hur lärare kan planera sin undervisning, tolkning av kunskapskraven, vilken information får eleven om bedömningen och mycket mer.....

Vi integrerar kollegiala diskussioner under dagen, som även är anpassade efter det stadium Du arbetar inom.  

Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit artiklar och böcker: ”Betyg – men på vad?” (1991) och ”Vad krävs nu?” (1998). Han har gjort läsdiagnoser för grundskolan och gymnasiet. Hösten 2012 gav Liber ut två böcker: Betygssättning – en handbok och Prov och arbetsuppgifter – en handbok skrivna av Anders Gustavsson, Bo Sundblad och Per Måhl. Per Måhl har också medverkat i i Betygsberedningen 1991-92 och i utredningen ”Tydliga mål i grundskolan” 2006-07. Under 2010-2011 arbetade han som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskningar av betygssättning på gymnasiet.

Varmt välkomna till en heldag med stora möjligheter att diskutera med andra lärare under dagen.

Teamkoncept


Schema/innehåll

 Kl 08:00-09:00  Registrering och lättare frukost     

 Kl 09:00-10:00     Introduktion och föreläsning

 Kl 10:00-10:30  Paus (öppna diskussioner)

 Kl 10:30-12:00  Föreläsning

 Kl 12:00-13:00     Lunch

 Kl13:00-14:30      Gruppdiskussioner

 Kl 14:30-15:00     Eftermiddagsfika     

 Kl 15:00-16:00     Återsamling. Reflektion, frågor, summering.

   Under förmiddagen belyses dessa frågor:

 • Vad skiljer rättssäkra betyg från icke-rättssäkra?
 • Vilken betydelse har elevprestationer på examinationsuppgifter för de kunskapsomdömen som avgör en elevs termins- eller slutbetyg?
 • Hur ser planeringar ut som motsvarar Skolverkets Allmänna råd?
 • Vilken information om bedömningar ska eleverna få?
 • Hur ska kunskapskraven läsas och struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar/rättningsmallar blir valida?

  Gruppdiskussioner- Per Måhl deltar efter behov

 • Vilka inslag i förmiddagens föreläsning uppfattar ni som tänkvärda?
 • Är du/ni klara över vad som menas med validitet samt skillnaden mellan å ena sidan elevprestationer på examinationsuppgifter (som ger underlag för uppgiftsbetyg) och å andra sidan kunskapsomdömen (som avgör en elevs termins- och slutbetyg)?
 • Gör ni pedagogiska planeringar? Vilken information innehåller i så fall era planeringar? Överensstämmer de med Skolverkets allmänna råd?
 • Är planeringarna skrivna så att elever förstår vad de förväntas kunna och hur de ska visa sina kunskaper och förmågor? Får elever t ex veta hur prov och arbetsuppgifter ser ut och rättas? Får elever veta hur deras prestationer på arbetsuppgifter bedöms?

Quality Hotel Sundsvall, 9 oktober

"Boka tidigt pris" tom. 9 augusti för 2295:- ex moms. Ordinarie pris 2695:- ex. moms.
Lättare frukost, frukt, lunch och eftermiddagsfika ingår
Varmt välkomna!