Bygga team

Har ni en organisation, en skola med ett positiv klimat, en arbetsplats där man kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. En atmosfär som präglas av nyfikenhet och att det är ok att göra fel? Grattis! Då behöver ni inte läsa vidare. 

Dessvärre är det många skolor och kommuner som brottas med en negativ och destruktiv atmosfär. Ett klimat som gör att en utveckling av verksamheten, i princip, är omöjlig att genomföra. 

Låt oss förbättra ert arbetsklimat, skapa förståelse för varandra och svetsa ihop er grupp igen! 


I rollen som pedagog/skolledare får ni chansen att utveckla yrkesrollen och få en positiv och engagerad arbetsgrupp. Begrepp som feedback, konflikthantering, ledarskap, samspel, återkoppling och grupprocesser är några områden som vi hjälper er med. Genom samtal, diskussioner, föreläsningar och konkreta övningar kommer ni successivt märka hur gruppen utvecklas och dessutom bli mer effektiva. Men den absolut viktigaste ingrediensen är personlig utveckling. När pedagoger, skolledare förstår sin roll i gruppen, sin egen betydelse för gruppen, då sker något och man får en ny syn på sitt yrke och person.

Vi i Teamkoncept kommer till er, på tider som passar er. Vi kan även ordna lämpliga lokaler för ändamålet, antingen i närheten av er eller på annan ort. Ni kan använda er ordinarie mötestid och behöver inte ordna vikarier etc. Vi för samtal med er innan kursen för att se vilka områden som kan vara mest intressant att arbeta med. Efter detta skräddarsyr vi utbildningen efter just era behov.


Feedback

Att kunna ge och ta emot feedback är inte så enkelt som det låter. Begreppet feedback är egentligen väldigt komplext och bör dessutom följa vissa regler för att det ska bli så effektivt som möjligt, både för den som ger och tar emot feedback. När Du har lärt Dig att ge och ta emot feedback på ett korrekt sätt öppnas stora möjligheter och Du, Dina kollegor samt dina elever kommer utvecklas som individ och grupp. Gruppen kommer att få en helt ny dynamik och förståelse. Kritik-beröm som ett tecken på att det är viktigt det jag gör, frigör energi. Ges via föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

Lärarskap & ledarskap 

i klassrummet

Som relation och påverkan. Du lär dig att anpassa ditt ledarskap efter var gruppen befinner sig och vilka behov de har för stunden. Hur får Jag ut mest av mitt ledarskap/lärarskap. Hur kan Jag få ut mitt budskap, min pedagogik på ett sätt där alla känner sig delaktiga i besluten. Härskartekniker - beteenden som ignorerar, förminskar och markerar ointresse.

Grupprocesser

Att kunna se var gruppen befinner sig i sin grupprocess är en av de viktigaste kunskaperna Du behöver för att bli så bra som möjligt i din roll som ledare/chef/lärare. När Du vet var de befinner sig kan Du också anpassa ditt ledarskap efter deras och dina behov. Gränser som förenar/separerar i syfte att förtydliga samt stävja destruktiva grupprocesser. Storgruppsdynamik. Vi går igenom flera modeller inom grupprocesser, diskuterar och arbetar med praktiska övningar.

Konflikthantering

Under kursens gång lär Du Dig att se och tolka begynnande och pågående konflikter. Vad kan Du göra som lärare/chef/förstelärare för att förebygga, undvika  samt lösa konflikter. Vilka verktyg kan hjälpa Dig att lösa konflikter. Vi diskuterar, föreläser och kombinerar med praktiska övningar.

Samspel

Samspel inom och mellan grupper i en organisation. Hur undviker Du/Ni konflikter inom er organisation. Vad beror det på att saker missförstås, förvrängs etc? Hur får Jag ut mitt budskap på ett sätt som alla förstår? Föreläsning kombineras med praktiska övningar och diskussioner.

Professionella samtal

Mer än att bara prata. Lyssna aktivt men ändå hålla sig inom ramarna, hitta samtalsnivåer. Nog så viktiga egenskaper för att det professionella samtalet ska bli så effektivt som möjligt. Vi lär oss lyssnartekniker, hur vi styr samtalen, pratar om känsliga/personliga ämnen samt hur vi kan stötta. Sådant som kan vara väldigt obekvämt för dig som chef/förstelärare/lärare lär vi oss att strukturera. Vi föreläser, diskuterar och arbetar praktiskt.

Coaching

En samtalsform som ger mottagaren verktyg, hjälp att nå sina mål. Vi lär oss hur Du kan hjälpa genom att få mottagaren att själv inse vad som behöver göras för att ändra sitt beteende, struktur, planering eller inställning. Hur planerar Du för dessa samtal och hur genomförs de mest effektivt. Vi arbetar med föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer