Coaching

En samtalsform som ger mottagaren verktyg, hjälp att nå sina mål. Vi lär oss hur Du kan hjälpa genom att få mottagaren att själv inse vad som behöver göras för att ändra sitt beteende, struktur, planering eller inställning. Hur planerar Du för dessa samtal och hur genomförs de mest effektivt. Vi arbetar med föreläsning, diskussioner och praktiska övningar. 


Tidsåtgång: ca 3 timmar

Antal deltagare: 6-20 pers

Kostnad: Ex moms 9690:-

Vid beställning av 3 eller fler moduler erhålles 10% rabatt. Resekostnader tillkommer.