Johan Eriksson

Johan är SO läraren som använder digitala hjälpmedel som redskap för formativ bedömning. Nyligen fick Johan ett pris för sin förmåga att arbeta med "Punk i skolan". 

Under dagen kommer Johan att föreläsa om hur du kan använda IKT (Informationsteknik) för att förenkla och förbättra din undervisning. Han delar med sig av sina erfarenheter kring formativ bedömning med digitala verktyg, varvat med allmänna IKT-tips både för dator och iPad. Han presenterar enkla och praktiska tips på onlineverktyg för återkoppling till eleverna och läraren på ett roligare och effektivare sätt.

PS Ta gärna med din egen dator under denna föreläsning. DS

Johan föreläser under:

Pass 3 i sal 1