Konferens 

"Porrfri barndom"

Elite Marina Tower, Stockholm, 9 mars 2020

Enligt svensk forskning är barn i genomsnitt cirka 12-13 år när de börjar söka aktivt efter porr. Många barn exponeras även ofrivilligt när de är ännu yngre, ofta via ett äldre barn. Trots att risken för att komma i kontakt med porr i skolmiljö är stor saknar fortfarande cirka hälften av landets kommuner porrfilter i sina digitala arbetsmiljöer för barn, porrfri policy och regelbundna porrkritiska åldersanpassade samtal med elever.

Elsa Lantz & Harry Skärlund

Vi möter Porrfri Barndoms grundare Elza Lantz och organisationens projektledare Harry Skärlund, fd porrberoende som barn. Frågorna kring barn och porr berör många. Organisationen är idag engagerad i flera projekt för att hjälpa föräldrar, skolor och barn med frågor kring porr. Under konferensen presenteras den senaste forskningen, problemet och konkreta lösningar. Det blir föreläsningar, workshops, kollegiala diskussioner och paneldebatt.   


Sissela Nutley

Under eftermiddagen kommer Sissela Nutley, hjärnforskare med specifik kunskap om hur barns hjärnor påverkas av innehållet de interagerar med online. Hon tar upp vad är det för biologiska och psykologiska mekanismer som triggas av digitala fenomen som sociala medier, datorspel och porrsiter. Vilka risker finns? Hur kan vi förhålla oss till dessa, undvika de värsta fallgroparna och få en digital interaktion som främjar vårt mående?

Sissela Nutley har nyligen kommit ut med boken "Distraherad" där hon belyser problemområden kring skärmar, digital teknik m.m. 

Sissela föreläser under dagen och deltar även i paneldebatten.


Se inslag från Tv4 med Elsa Lantz och Harry Skärlund


Schema för dagen

8.15-9.00 Registrering & frukost

9.00-10.00 Pass 1  
Föreläsning Elsa Lantz & Harry Skärdal: Fakta om porrindustrin, hur innehållet ser ut och varför det lockar så många. Problembilden med barns exponering och konsumtion av nätporr såväl som de hälsokonsekvenser det kan leda till. Vi utgår från vad svensk och internationell forskning visar samt vad yrkesverksamma läkare, psykologer, kriminologer, ungdomsjourer med fler återger från sina arbeten samt vad barn och unga själva berättar.

10.00-10.30 Workshop. 
Målet är att alla deltagare ska känna att vi tillsammans kan göra det här ämnet så hanterbart och enkelt som möjligt. Allt för att öka preventivt arbete och få igång det viktiga åldersanpassade porrsnacket med barn och unga. 
Vi diskuterar föreläsningen och frågorna från pass 1 

10.30-11.30 Pass 2
Föreläsning Elsa Lantz & Harry Skärdal: Hur vi kan förebygga barns exponering för nätporr och hälsokonsekvenserna utifrån vårt material "Porrsnacket". Här utgår vi från samlade expertråd och kunskap från Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert. Åsa Kastbom som är överläkare i psykiatri och pediatrik samt Mikis Kanakaris som är samtalsledare på ungdomsmottagningen 1000möjligheter.

11.30-12.00 Workshop
Vi diskuterar föreläsningen och frågorna från pass 2

12.00-13.00 Lunch på Elite Marina Tower

13.00-14.00 Pass 3
Föreläsning med Sissela Nutley. Vad är det för biologiska och psykologiska mekanismer som triggas av digitala fenomen som sociala medier, datorspel och porrsiter. Vilka risker finns? Hur kan vi förhålla oss till dessa, undvika de värsta fallgroparna och få en digital interaktion som främjar vårt mående?

14.00-14.30 Workshop
Vi diskuterar föreläsningen och frågorna från pass 3

14.30-15.00 Eftermiddagsfika

15.00-15.45 Paneldebatt
Med Elsa Lantz, Sissela Nutley, Harry Skärlund. Här ges även utrymme för frågor till panelen. 

15.45-16.00 Summering, avslutning

Konferens

"Porrfri barndom"

Elite Marina Tower, Stockholm, 

9 mars 2020

Kostnad: "Boka tidigt" pris 1795:- ex moms. Gäller till 31/1-2020.
(Ordinarie pris 2495:- ex moms)
Lättare frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår i avgiften
Konferensen riktar sig mot pedagoger, skolledare och personal i skolans värld. Men konferensen kan självklart även vara intressant för föräldrar, organisationer m.fl

EFTERMIDDAGSPASSET kl 13-16

Svårt att komma loss? För dyrt med vikarier? Nu kan ni komma ändå!
Insläpp TIDIGAST kl 12.45! Registrering gäller!

Kostnad 998:- ex moms
Eftermiddagsfika ingår

Varmt välkomna till konferensen