Konferens: 

Skärmar, stress & hälsa

Datum: 8 oktober 2018
Plats: Elite Marina Tower, Stockholm


Digitalisering och hälsa i skolan, går det att kombinera?

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

För första gången gör nu "Teamkoncept" och "Ung Livsstil" en gemensam konferens med temat hur skärmar och digitaliseringen i svensk skola påverkar våra elever. Hur kan skolan och pedagoger förhålla sig till integreringen av den digitala tekniken utan att det påverkar våra elevers hälsa och inlärning negativt?

Våra elever spenderar allt mer tid med mobil, surfplatta och dator, inte minst i skolan. Skärmarna är en del av elevernas vardag och det är inte alltid så lätt att locka eleverna från skärmarna till vare sig matematik, svenska eller historia.

Hur påverkas våra elever av skärmtid och vad kan man göra för att skapa motvikt till stress i klassrummet? Eftersom tekniken är här för att stanna måste vi hitta nya förhållningssätt. Skolan behöver tillgodose elevernas behov av rörelse, återhämtning och vila. Detta är särskilt viktigt i dagens skola då många uppmuntrar till än mer skärmanvändning.

Konferensen ger deltagarna möjlighet att få del av vetenskapliga fakta kring hur skärmar påverkar hjärnan, inlärning, fokus mm. Deltagarna får även med sig konkreta tips på hur man, som ett led i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, kan införa aktiva pauser, integrera digitaliseringen med ökad inlärning och rörelse samt återhämtande övningar. Vi integrerar även kollegiala diskussioner under dagen.

Varmt välkomna till en heldag med föreläsningar och kollegiala diskussioner önskar

Teamkoncept & Ung Livsstil


Plats: Elite Marina Tower, Stockholm

Datum: 8 oktober, 2018

Tid: 8-16.15

Kostnad: 2790:- ex moms

"Trogen kund" samt medlem i Facebookgruppen "Fysisk aktivitet för hälsa och inlärning" eller prenumeranter av "Ung Livsstilskunskap" ger 10% rabatt. 
Frukost (smörgås, kaffe, te), lunch och eftermiddagsfika ingår.

Skärmar, stress och psykisk ohälsa

Hotas vår hälsa, utveckling och lärande av den våg av skärmar, som ”väller” in över oss redan från tidig ålder? Eller är det inget att oroa sig för? Hur reagerar hjärnan på sådan stimulering? Är vi olika härvidlag? Hur stressad kan hjärnan bli i skärmarnas tidevarv innan vi får problem på allvar med inlärning, känslor och social förmåga?Föreläsningen fokuserar på sådana frågeställningar och ger oss den information vi idag har kring skärmarnas roll för vår utveckling.
Föreläsare – Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet.

Anna Nygren - Livsstilspedagog, föreläsare och grundare av Ung Livsstil

Är du smartare än din smartphone?

För att den ökande skärmtiden inte ska gå ut över vår hälsa och prestation behövs både kunskap och nya förhållningssätt. Den digitala tekniken är här för att stanna och skärmarna är en del av vår vardag och vårt digitala samhälle. Skärmarna kan tillföra, störa och förstöra, det gäller att få koll på när de gör vad. Genom kunskap och medvetna val minskar risken för negativa konsekvenser av skärmarna.

Under föreläsningen kommer bl a dessa frågor att tas upp: Påverkas vi likadant oavsett vad vi gör vid skärmarna, vad är lagom skärmtid för barn och unga, är det samma sak att skriva på dator som för hand och vad händer när man avbryts av sin mobil under t ex skolarbetet? Vad säger forskningen om kopplingen mellan skärmar och sömn? Här utlovas även tips och verktyg för hållbart skärmbruk.


Hur umgås eleverna på nätet? Hur mycket påverkas elever av sociala medier?

Hur ser det ut i skolan, hur kan du som lärare, förälder få tillgång till deras värld och vara delaktig där?  Att integrera detta i undervisningen att skapa en dialog, gör att du som pedagog och elev kan komma varandra närmare och dessutom se vad som sker i det dolda, få en ökad förståelse.

Barns liv på nätet – med chattar, onlinespel och sociala medier – ser dessutom väldigt annorlunda ut än vårt. Här finns många fantastiska möjligheter, men också fällor i form av utnyttjande, mobbning och näthat. Om föräldrar/pedagoger ser telefonen eller läsplattan som ett problem kan det bli en källa till ständiga konflikter, så att eleverna istället smyger undan och håller sig för sig själva. Då kommer de nästan garanterat inte att berätta för oss vuxna om något händer.

Föreläsningen ger dig som pedagog hjälpmedel i hur du kan skapa trygga förutsättningar för att dina elevers liv på nätet ska bli just så härligt, roligt och lärorikt som det faktiskt kan – och ska – vara. Hur kan vi vuxna skapa en nyfiken hållning? Hur pratar vi med våra elever om deras liv på nätet? Var befinner de sig alla timmar de sitter med mobilen eller surfplattan och vilka faror finns det? Och hur hjälper vi dem att hitta rätt och inte kliva snett?

 
Maria Dufva, kriminolog, författare och föreläsare, känd från både radio och TV, föreläser.

Martin Lossman, föreläsare inom fysisk aktivitet, aktiva klassrum, rörelse för ökad inlärning och hälsa i skolan. Grundare Teamkoncept

Rörelse och digitalisering i skolan

Idag vet vi att om man integrerar rörelse med inlärning så får man enorma effekter. Både på inlärningen och hälsan

För många pedagoger är digitaliseringen i skolan förknippad med stillasittande. Så behöver det inte vara. Idag finns ett enormt utbud av teknik, appar etc som integrerar rörelse med inlärning. Här finns även digitala lösningar  som hjälper dig som pedagog att på ett enkelt sätt implementera sk.“aktivt klassrum” i din undervisning.

Föreläsningen tar upp riskerna med stillasittande och hur digital teknik kan hjälpa dig som pedagog att bryta elevernas stillasittandet och samtidigt öka inlärningen. Ta del av den senaste forskningen, få konkreta digitala lösningar som “walkingpods”, “Active quiz”, “Brain breaks” etc.  


Schema för dagen

Kl. 8.00-9.00
Frukost & registrering

Kl. 9.00-11.00
Åke Pålshammar, neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet.

Stress, psykisk ohälsa och skärmar

Kl. 11.00-11.20
Paus 

Kl. 11:20-12.20
Anna Nygren, Ung livsstil
Är du smartare än din smartphone? Tips och verktyg för hållbart skärmbruk. 

Kl. 12.20-13.20
Lunch, Elite Marina Tower

Kl. 13.20-14.30
Maria Dufva, kriminolog, författare, föreläsare. 
Hur umgås eleverna på nätet? Hur mycket påverkas elever av sociala medier?

Kl. 14.30-15.00
Eftermiddagsfika med integrerade gruppdiskussioner
 

Kl. 15.00-16.00
Martin Lossman, grundare Teamkoncept, lärare, föreläsare
Rörelse och digitalisering i skolan. Går det att kombinera?

Kl. 16.00-16.15
Avslutning, summering

Plats: Elite Marina Tower, Stockholm

Datum: 8 oktober, 2018

Tid: Kl 8.00-16.15

Kostnad: 2790:- ex moms

"Trogen kund" samt medlem i Facebookgruppen "Fysisk aktivitet för hälsa och inlärning" eller prenumeranter av "Ung Livsstilskunskap" ger 10% rabatt. 
Frukost (smörgås, kaffe, te), lunch och eftermiddagsfika ingår.