Rörelse i skolan

Skolverket
"Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Det innebär att när elever mår bättre, så kommer de att lära sig bättre. Samtidigt som att lärandet stimulerar elevernas välbefinnande."


ORGANISATION

 • Kommunnivå
 • Skolnivå
 • Schemalösningar
 • Politiska riktlinjer
 • Integrering


EKONOMI

 • Ekonomiska fördelar med rörelse i skolan
 • Kostnader, kommun/skola
 • Finansieringslösningar
 • Samprojekt


HÄLSA

 • Forskning
 • Föreläsningar
 • Studiebesök
 • "Pulsträning och inlärning"
 • Praktiska lösningar

LEDARSKAP/LÄRARSKAP

 • Ledarskapsutbildning inom rörelse i skolan ledning, kommun, lärare
 • Ämnesintegrering 
 • Nya karriärvägar
 • Skol IF
 • Elevfriskvård


AKTIVA KLASSRUM

 • Forskning
 • Metoder
 • Ledarskapet
 • Lektionsplaneringar