"Move in school" 

dag

Stockholm 23 januari


Nu är det äntligen dags igen!

Den är gången besöker vi en skola i Sverige som arbetar med extra rörelsesatsningar/ fysisk aktivitet, aktiva klassrum, pedagogiska raster och mycket mer. Allt för att öka måluppfyllelsen och hälsan hos sina elever. Välj din dag! 

Den 23 januari är vi strax utanför Stockholm, på Mälarhöjdens skola. En skola som har utvecklats enormt och kommit väldigt långt med sitt hälsofrämjande arbetssätt. Träffa pedagoger, skolledare, arbeta med workshops, rundvandring och föreläsningar. Ta del av deras unika lösningar, ställ frågor, se resultaten, fallgroparna och den senaste forskningen. Missa inte den här dagen!  


Stockholm

Mälarhöjdens skola

23 januari 2020

Ta del av Mälarhöjdens skolas fantastiska resa för ökad måluppfyllelse och hälsa. Skolan har knutit upp smarta kontakter med föreningar och företag som har hjälp dem i processen att nå en hälsosammare miljö för eleverna. Mälarhöjden är en F-9 skola med 1185 elever vilket gör den till Stockholms största grundskola.
Under dagen hör vi Mälarhöjdens två skolledare berätta om verksamheten, vilka fallgropar man har stött på och hur skolan arbetar med fysisk aktivitet/rörelse. Under vår rundvandring kommer vi även att få se skolans fantastiska rastverksamhet. 
Om man vill går det även att delta under ett pulspass eller andra aktiviteter som skolan arrangerar. 

Delar av innehållet på Mälarhöjdens skola

  • Föreläsning med temat: Från idé till verklighet Roger Odell bitr rektor, föreläser om organisation, samarbeten med föreningar och företag. Entreprenöriellt tankesätt
  • Föreläsning, rektor Micael Pettersson med temat: Vilka vägar ska vi ta för ett sundare samhälle med mer fysisk aktivitet och bättre kostvanor? 

  • Presentation av Mälarhöjdens rastverksamhet
  • Föreläsningar & workshops inom temat hälsofrämjande skolutveckling.
  • Guidad rundvandring på skolan
  • Tärningen är kastad uppdragslek: Hur har MHS gjort?
  • Deltagare provar på Born to move eller/och pulspass (Frivilligt)

  • Paneldiskussioner & workshops integrerade under hela move in school dagen.

"Move in school" dagen

Mälarhöjden skola, Stockholm

23 januari 2020
Kostnad: 4319:- . Alla priser ex. moms.
Morgonfika, lunch och fika ingår

*Tid: 8:30-16.00

*Ett mer detaljerat schema får ni några veckor innan på er mail

Ni kan även välja fakturering 2019 eller 2020

Hitta till Mälarhöjdens skola, Stockholm


Varmt välkomna till 

"Move in school" dagen