KONFERENS – "Popcornhjärna"

23 september 2019

Saturnus konferens, Stockholm

Vad händer inne i en popcornhjärna och vilka konsekvenser kan det få för inlärning och förmågan att handskas med känslor samt vad kan vi göra för att minska de negativa konsekvenserna?

I samarbete med Unglivsstil anordnar vi en konferens på det högaktuella ämnet popcornhjärnan. Vad händer när man i snabbt tempo hoppar mellan olika aktiviteter vid skärmen samt växlar fokus och när hjärnan poppar omkring i tusen tankar hit och dit? Hur påverkas våra elevers hjärnor samt vilka konsekvenser får det för deras psykiska hälsa och deras skolresultat?

Vi har bjudit in psykiatriker och barnpsykoterapeut Hassan Jaghoory som beskriver den nya tekniken som en tsunami för ungdomars hjärnor där en del klarar sig väldigt bra medan andra drunknar i flödet. Han kommer att beskriva popcornhjärnan utifrån tillgänglig forskning och klinisk erfarenhet.

Här finns ett kort klipp från TV4play från den 22 januari där Jahoory pratar om popcornhjärnan

Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, kommer bl a att prata om den digitala underhållningsindustrin och kopplingen till förvirring i känslolivet.

Både Anna Nygren, Ung Livsstil och Martin Lossman har en bakgrund i skolans värld. De delar med sig av konkreta verktyg och tips för hur man kan jobba i skolan för att minska sviterna av popcornhjärnan.

Fler föreläsare kan komma till.

Tider, pris samt alla talares presentationer kommer att läggas ut så snart programmet är helt klart.


Intresseanmälan