Konferens 

"Popcornhjärna"

23 september 2019
Saturnus konferens, Stockholm
Kl. 8:15-16:15

Vad händer inne i en "popcornhjärna" och vilka konsekvenser kan det få för inlärning och förmågan att handskas med känslor samt vad kan vi göra för att minska de negativa konsekvenserna?


I samarbete med Ung Livsstil anordnar vi en konferens på det högaktuella ämnet popcornhjärna. Vad händer när man i snabbt tempo hoppar mellan olika aktiviteter vid skärmen samt växlar fokus och när hjärnan poppar omkring i tusen tankar hit och dit? Hur påverkas våra elevers hjärnor samt vilka konsekvenser får det för deras psykiska hälsa och deras skolresultat?

Vi har bjudit in psykiatriker och barnpsykoterapeut Hassan Jaghoory som beskriver den nya tekniken som en tsunami för

ungdomars hjärnor där en del klarar sig väldigt bra medan andra drunknar i flödet. Han kommer att beskriva popcornhjärnan utifrån tillgänglig forskning och klinisk erfarenhet.

Här finns ett kort klipp från TV4play från den 22 januari där Jahoory pratar om popcornhjärnan

Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, kommer bl a att prata om den digitala underhållningsindustrin och kopplingen till förvirring i känslolivet.

Både Anna Nygren, Ung Livsstil och Martin Lossman, Teamkoncept, har en bakgrund i skolans värld. De delar med sig av konkreta verktyg och tips för hur man kan jobba i skolan för att minska sviterna av popcornhjärnan.


PROGRAM

 

08.15 – 08.40 Registrering med frukost
08.45 – 10.15 Popcornhjärnan -vår tids folksjukdom?

Många timmar framför skärmar där man ständigt byter fokus och hoppar mellan olika aktiviteter är vardag för de flesta barn och unga. Det nya begreppet popcornhjärna illustrerar hur man lockas att i snabbt tempo flytta sin uppmärksamhet till nya saker. I sin föreläsning kommer Hassan Jaghoory att beskriva några av konsekvenserna av detta ständiga poppande som t ex Hjärnstress, en hjärna som fungerar långsammare och brister i inlärningskoderna. Han kommer även att ta upp ”The golden age”, de så viktiga åren för hjärnans utveckling, samt hur man kan få svårigheter med att visa och handskas med känslor. Tid för frågor och diskussion kommer att ges.

Föreläsare: Hassan Jaghoory, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, utvecklingspsykolog samt legitimerad barnpsykoterapeut. I sitt kliniska arbete med barn och unga ser han vilka negativa konsekvenser överdrivet skärmbruk kan leda till.


Aktiva klassrum
 

10.15 – 10.45 Förmiddagsfika
10.45 – 11.45 Aktiva klassrum

Föreläsare: Martin Lossman, idrottslärare och föreläsare

Martin presenterar den senaste forskningen om hur fysisk aktivitet hänger ihop med inlärning. Han ger konkreta verktyg för hur man kan tänka nytt för en aktiv utbildning.


11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Varför skärmarna är så lockande

Presentationen tar utgångspunkt i en ny bok som undersöker vad som är naturligt och hur vi förhåller oss till vår egen kropp. Jag kommer att visa hur kroppens känsloliv är nyckeln till att förstå hur datorspel och sociala medier kan utöva en så stark lockelse och övergå till ett beroende, framförallt för barn och ungdomar som har växt upp i en digitaliserad värld. Vad innebär det att vara fri? Är det bara en fråga om att kunna välja det som lockar mest eller om att ha tillräckligt många bra val? Jag kommer att argumentera för att frihet i grunden handlar om att kunna styra sig själv och forma sitt liv genom tanke och reflektion och i dialog med de känslor som föds i vår kropp: nyfikenheten och glädjen, men också ledan, oron, avundsjukan och hatet.

Föreläsare: Fredrik Svenaus, filosof och professor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola


14.30 – 15.00 fika
15.00 – 16.00  Tangentbord eller välskrivning?
Är det någon skillnad på att skriva för hand eller på datorn? Ska vi slänga ut allt det gamla till förmån för digitaliseringen eller finns det skäl att hålla fast vid något av det? Anna Nygren ger tips på arbetsmetoder och verktyg för klassrummet i syfte att öka elevernas chanser till inlärning.

Föreläsare: Anna Nygren, livsstilspedagog, lärare och författare till böckerna Så funkar det! -sömn, stress och lite annat samt medförfattare till Hjärnskolan-inlärning, fokus, minne och motivation som hon skrivit i samarbete med Åke Pålshammar.


Ordinarie pris för att delta i denna högaktuella konferens är 3195 kr. Bokar ni innan den 30 juni är priset 2495 kr. I priset ingår frukost, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Moms tillkommer med 25%. Är ni flera deltagare från samma skola mejlar ni info@teamkoncept.se för aktuellt pris.

OBS! antalet platser är begränsat

BOKNINGEN STÄNGD


Hitta hit