Puls & rörelse

för inlärning 2018

Internationell konferens 2018

19-20 mars 

Elite Marina Tower, Stockholm

STÄNGD BOKNING! 
För eventuella restplatser kontakta oss på mailto:info@teamkoncept.seNYHETER 2018

Två dagars konferens. 

 • Välj Dina dagar, ditt innehåll  

 • Dag 1 Forskning- föreläsningar, kollegiala diskussioner + utställare.

 • Dag 2 "Pulsdagen" -praktiska pulspass med integrerade diskussioner

 • Utländska föreläsare och representanter 

 • Gemensam middag för mer utbyte av erfarenheter 

 • Mer integrerade utrymmen under dagen för samtal, kollegiala diskussioner, utbyten och frågeställningar.

 • Fokus på senaste forskningen; Hur gör Danmark, fungerar aktiva klassrum, hur motiverar vi våra elever,  hur jobbar andra skolor med puls i Sverige, och mycket mer... 

 • "Vi går vidare" . Nya områden! 

 • Gå fyra! Fjärde bokningen 50%* (Gäller även under "boka tidigt rabatten")

 • "Trogen kund" 20% på hela bokningen** (Gäller även under "boka tidigt rabatten")

Varmt välkomna till två dagar med den absolut senaste forskningen inom hälsofrämjande skolutveckling och fysisk aktivitet för ökad inlärning och hälsa i skolan. Bli inspirerad, få verktyg att gå vidare på Din skola. Nu en forskningsdag och en praktisk pulsdag. 


Efter två konferenser (Tidigare "Pulsträning och inlärning" -16 och -17), där förra årets var helt fullsatt, så är det nu dags för den tredje med temat puls, rörelse och inlärning i skolan. Ett område som har vuxit otroligt mycket under de senaste åren. Från att endast ha varit en sk. pulsskola är det idag ungefär 250 skolor i Sverige som arbetar med just pulsträning för ökad måluppfyllelse! Idag är dock arbetet med hälsofrämjande skolutveckling och ökad inlärning mer komplext än så och det har skett en enorm utveckling. Vi ser idag fler skolor som arbetar målmedvetet med aktiva klassrum, aktiva raster, mobilförbud för ökad rörelse, ståbord till eleverna, ny pedagogik etc. Från att oftast ha varit idrottslärarens roll att hålla i pulsträning är nu fler lärare och ämnen involverade, skolledare, schemaläggare, pedagoger, fritidspedagoger och elevhälsan m.fl. Därav namnbytet på konferensen, för att anpassa oss efter den utveckling som har skett inom området.

Årets konferens (2018) är en vidareutveckling med helt nytt innehåll och många nyheter. Särskilt intressant i år är att vi lägger extra stort fokus på grannlandet Danmark. Anledningen är att Danmark sedan några år tillbaka har tydliga riktlinjer om att skolan måste få eleverna i rörelse minst 45 min/dag. De har därför kommit väldigt långt i sitt arbetssätt och detta leder i sin tur fram till en hel del intressanta resultat samt banbrytande forskning. Något att ta efter?

Under dagen finns även i år ett större utbud av utställare inom rörelse i skolan, puls, ståbordslösningar etc.

Dessutom anordnar vi en gemensam middag under kvällen den 19 mars för att vi ska kunna få ännu mer tid för samtal och lära känna varandra.

Vänta inte med din bokning! Fullsatt förra året!  


INNEHÅLL

DAG 1

Föreläsningar, forskning, kollegiala samtal


8:00-9:00 Registrering + frukost 


9:00-9:05 Moderator, Malin Lossman öppnar konferensen. 

 • Välkomna + praktisk information
 • Presentation av föreläsarna
9:05-9:30 Martin Lossman föreläser
 • Bakgrund; hur ser det ut idag med stillasittandet i skolan och vilka konsekvenser får det på hälsa och inlärning?
 • Presentation av enkät


9:30-10:30 Jacob Wienecke från University of Copenhagen föreläser. 

(Föreläsningen är på engelska)

Does all types 

of motor-enriched 

learning work? 

- what is important to 

do in the school?

Jacob Wienecke, University of Copenhagen

Fungerar aktiva klassrum och vilka är effekterna?

Idag vet vi att fysisk aktivitet faktiskt gynnar kognitiva funktioner samt akademiska prestationer hos barn. Det är däremot mindre känt hur man på ett smart sätt kan bygga in detta i lärandesituationer.

Jacob Wienecke från University of Copenhagen har därför forskat i om motoriska aktiviteter under lektionerna skulle kunna förbättra barnens matematiska prestanda. Wienecke undersökte finmotorik samt grovmotorik i samband med inlärning.

Resultaten var tydliga, barn gynnas av att röra på sig i samband med inlärning. Hans resultat är anmärkningsvärda och visar att rörelse i klassrummet leder till ökade resultat och måluppfyllelse.  Ta del av Jacob Wieneckes fantastiska forskning samt hur man kan använda detta konkret i skolan.

Från "Lärlabbet", SVT


10:30-11:00 Frågor, kollegiala diskussioner, "walk and talk" (promenaddiskussioner), paus


11:00-12:00 Peter Büchner Hede och Malene Schat-Eppers föreläser

(Föreläsningen är på engelska)

Rörelse och inlärning

Peter Büchner Hede föreläser om  verksamheten på Langhøjskolen, utanför Köpenhamn. En skola där hela dagen genomsyras av rörelse i form av SFO, skolfritidsordning, pedagogiska sporter, aktiva klassrum, brainbreaks, aktiva raster, puls etc. Peter visar även de senaste resultaten från skolans verksamhet och vad som har hänt på bara ett år!

Malene Schat-Eppers som är lärarkonsult vid Danmarks utbildningsdepartement. Hon beskriver sin roll i implementeringen av Danmarks utbildningsreform, svårigheter, fallgropar, varför det införts samt resultaten.

Hur jobbar Danmark?  Hur får de in 45 min rörelse om dagen för sina elever?

Peter Büchner
är en professionell pedagog på Langhøjskolen i Hvidovre kommun med ansvar för den skolbaserade fritidsutbildningen och utvecklingen av sport och rörelse i hela skolan.

Han arbetar dagligen med pedagogisk sport i skolan och SFO-området (Skolefritidsordning) där fokus ligger på att skapa en länk mellan lärande, välbefinnande och utveckling baserad på kropp och rörelse. När Peter började som utbildare var det en ganska vanlig SFO med många olika typer av aktiviteter och ingen fast utbildningslinje. Under 2008 deltog institutionen i projektet från SFO till Idrotts SFO, vilket har haft en betydande inverkan på institutionens yrkesprofil och utveckling. Nu använder SFO sk. pedagogisk sport som ett sätt och en metod för att främja och arbeta med etablerade utbildningsmål. Peter har tidigare lett arbetet med SFO-sportsnät i Hillerøds kommun. Här ligger fokus på att erbjuda SFO-anställda nätverksmöten och kompetensutveckling inom pedagogisk sport. 

Langhøjskolen är en certifierad vetenskapskola och arbetar systematiskt och vetenskapsbaserat för att utveckla sport och rörelse inom idrottsundervisningen samt i all skolbaserad utbildning. Skolan producerar och använder systematiska data när det gäller kvalificerade beslut som utvecklar skolans centrala kärna.

I augusti 2016 startade Peter Pulse Programmet på Langhøjskolen som den första skolan i Danmark och har producerat anmärkningsvärda resultat på bara ett år med skolans ledning och anställda.

I sin presentation kommer Peter att fokusera på arbetet med rörelse på Langhøjskolen, forskningen bakom och genomförandet av Pulsprogrammet, samt ge råd om hur man kan utveckla sin skola mot hälso- och sjukvård och lärande.


Malene Schat-Eppers har en bakgrund som grundskolelärare med speciell nyfikenhet och intresse för sport och rörelse anställd av utbildningsdepartementets utbildningskonsultkorps (Hjälpinstitution för skolor att implementera reformerna). Lärarkonsultkorps har till uppgift att stödja och styra genomförandet av den primära utbildningsreformen. Grundskolans reform består av flera nya element, bland annat rörelse är en av dem. Rörelse ska vara en del av elevernas skoldag med i genomsnitt 45 minuter under skoldagen.

Malene arbetar vid utbildningsdepartementet för att skapa och genomföra meningsfull och kvalificerad rörelse på danska grundskolor.

I september 2017 lanserade Malene en kampanj som syftar till utbildning, med inriktning på variation, motivation och deltagande av studenter i samarbete med utbildningsdepartementet.

Malene kommer i sin presentation att redogöra för varför rörelse har skett på den danska folkskolans dagordning och ge exempel på hur detta reformelement ser ut i den danska grundskolan för närvarande.


12:00-13:00 Lunch 


13:00-13:45 Skol IF 

Fördelar med Skol IF

Representant från Skol IF, Skolidrottsförbundet informerar + frågeställning och diskussionsutrymme

 • Fördelarna att ansluta skolan. 
 • Få ekonomi i er verksamhet
 • Hur man enkelt kommer igång.
 • Fallgropar 


13:45-14:15 Fika + diskussioner


14:15-15:15 Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi, Göteborgs universitet föreläser

Motivation till fysisk aktivitet och träning

Magnus Lindwall, Göteborgs universitet

Hur får vi våra elever motiverade att komma igång eller fortsätta med fysisk aktivitet?

Barn och ungdomar har idag en betydligt sämre förmåga att förkovra sig samt att hålla motivationen uppe inom en rad olika områden. Ett stort problem som ger sämre hälsa och inlärning. Hur kan då skolan hjälpa till med att motivera eleverna till fysisk aktivitet i ett längre perspektiv? 

Föreläsningen handlar om motivation till fysisk aktivitet och träning och vilka olika drivkrafter som ligger bakom. Magnus Lindwall utgår främst från teorin Self-Determination Theory (SDT), som är den motivationsteori som har starkast stöd i modern forskning kring fysisk aktivitet och hälsobeteende.  Föreläsningen handlar bland annat om vad motivation är, vad som påverkar motivation, och modeller för hur man kan jobba med att skapa miljöer som främjar hållbar motivation för fysisk aktivitet.


15:15-15:30 Avslutning + frågor


Spa, middag & pubkväll

19:00 Gemensam middag på Elite Marina Tower 

Ingår för de som bokar båda konferensdagarna. Det går även att boka separat för 198:- (ex moms) Dryck ingår ej. 

Ni som övernattar på hotellet har även möjlighet att utnyttja Sturebadets spa på Elite Marina Tower. Kostnad 95:- (ex moms) vid hotellet. Observera att vi rekommenderar att man förbokar detta för att garantera sin plats. 

Efter middagen är det gemensam pubkväll på hotellet för de som önskar. 


INNEHÅLL 

DAG 2    

STÄNGD BOKNING! 
För eventuella restplatser kontakta oss på mailto:info@teamkoncept.se

"Pulsdagen"

Praktisk dag med pulspass och kollegiala samtal 

på Tyresö skola i samarbete med Activio


Tyresö skola         

Hur hittar vi variationen, hur bibehåller vi glädjen, varför kommer inte eleverna, hur ska vi få in puls på schemat?

Frågorna är många och efterfrågan har varit stor på praktiska pulspass och konkreta tips hur man kan komma vidare eller starta upp med just pulsträning på sin skola.  Äntligen kan vi erbjuda detta! Ta chansen att prata med andra pulsskolor om deras upplägg samt hur det går. Byt era erfarenheter med andra lärare. 

Ta del av tre pulsspass med lärare från pulsskolor som har jobbat "Napervilleinspirerat" med puls. Vi håller i passen med olika inriktning och upplägg. Vi diskuterar fallgropar, forskningen, hur man kan implementera puls på sin skola, hur man på ett smart sätt  och med variation kan använda sitt pulssystem (Activio) etc. Så häng med, byt om så kör vi! Är man orolig att inte orka alla passen går det givetvis att ta paus eller sitta bredvid också.

9:00        Avresa med abonnerad buss från Elite Marina Tower (Givetvis kan man åka med egen bil också)

9:45-10:15   Kortare genomgång av hur puls gynnar inlärningen samt hur Activios pulssystem fungerar. 

10:15-10:45   Pulspass 1

10:45- 11:15  Vätskepaus, fördjupning, frågor. (Vi har med sportdryck, vatten, frukt etc)

11:15-12:00  Pulspass 2

12:00-13:00  Lunch + kaffe 

13:00-13:45  Gruppdiskussioner samt frågeställningar. Vi visar hur de har arbetat med puls i Naperville High School 

13:45-14:30  Pulspass 3

14:30-15:00  Fika + avslutning + dusch 

15:00       Avresa med abonnerad buss till Stockholm Centralstation 


BOKNINGEN STÄNGD! 

För eventuella restplatser kontakta oss på mailto:info@teamkoncept.se

Priser


"Välj ditt upplägg"

 • Gå fyra! Fjärde bokningen 50%*
 • "Trogen kund" 20% på hela bokningen** 

Dag 1

Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår       

Pris 2495:-


Dag 2 

Buss (transfer), lunch, dryck, frukt, fika ingår      

Bokning innan 31 dec  998:-  (ordinarie pris 1249:-)


Boka din middag separat

198:-  Dryck ingår ej. (Middag ingår när du bokar båda dagarna)
Samtliga priser är ex moms


*Gäller endast när alla fyra bokar samtidigt. Vid bokning av olika paket gäller 50% på lägsta paketpriset. Gäller även under "boka tidigt rabatten". Går ej att kombinera med andra rabatter.
** Gäller endast dig som deltog under konferensen "Pulsträning och inlärning" 2016 eller 2017. Gäller även under "boka tidigt rabatten". Går ej att kombinera med andra rabatter.
Vid större bokningar än fyra personer  eller vid frågor kontakta oss gärna på mailto:info@teamkoncept.se

Boende under konferensen

Elite Marina Tower erbjuder specialpris under konferensen

PS Går även att boka en weekend innan konferensen om man vill DS 

Öppnas i nytt fönster


Vi har kommit långt under tre år. Har du glömt bort eller är ny kan du med fördel uppdatera dig här


Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar i schemat