"Move in school" dagen

på Bäckahagens skola, 

Stockholm 

19 november 2018

Bäckahagens skola har sedan 2015 haft en uttalad satsning på mer fysisk aktivitet i skolan. "Hjärna rörelse", ett projekt med väldigt lyckade resultat. 

Under åren har innehållet utvecklats och rörelse genomsyrar idag hela skoldagen. Pedagogiken är tydlig och består av budskapet att fysisk aktivitet är viktigt och ska vara en naturlig del av dagen. All personal har kontinuerlig fått fortbildning och är idag väl insatta i fördelarna med integrerad rörelse. Skolan utvecklar ständigt arbetet med att  stimulera eleverna till mer fysisk aktivitet och rörelse. Se med egna ögon hur en "vanlig" skola med relativt enkla medel kan nå fantastiska resultat som påverkar både personal och elever positivt. 

Välkomna till en heldag med föreläsningar, workshops, forskningen, historiken och fallgropar. Ta del av Bäckahagens fantastiska verksamhet under vår guidning på skolan. Få konkreta lösningar på hur du kan integrera mer rörelse på din skola, i din kommun. 

OBS! ENDAST ETT FÅTAL PLATSER TILL DENNA DAG!

Varmt välkomna önskar "Move in school" 


Pelarna i "Hjärna rörelse"

  • Pulsträning 1 gång i veckan för tre klasser i en årskurs mellan 2015-2018.
  • "Brain breaks"
  • Aktiva klassrum
  • En tydlig simstrategi redan från förskoleklass.
  • Extra idrott hos de motoriskt svagare eleverna för att utveckla rörelsen.
  • Ett aktiv SKOL-IF där våra egna elever leder aktiviteter för övriga elever.
  • En genomarbetad idé kring skolmåltiden. 
  • Skolan strävar efter att bryta stillasittandet under varje lektion.
  • Organiserad rastverksamhet årsk. 1-6

"Move in school" dagen

Datum: 19 november 2018
Plats: Bäckahagens skola, söder om Stockholm
Kostnad: "Boka tidigt rabatt" 10% 4859:- gäller t.om. 19/10. Ordinarie pris 5399:- 
Alla priser ex. moms.
Morgonfika, lunch och fika ingår

Schema för dagen

8:30-9:00    Registrering + lättare förtäring, kaffe/te
9:00-9:15 Rektor Sabine Albertson inleder och hälsar välkommen. "Move in school" presenterar sig och hur dagen ser ut. 

9:15-10:30 Föreläsning med Martin Lossman. Forskning, historik och effekter av fysisk aktivitet/rörelse i skolan.  

10:30-12:30 Rundvandring på skolan. (1/2 gruppen) Se hur pedagoger arbetar med aktiva klassrum, brain breaks, organiserad rastverksamhet, pulsträning m.m. 

Föreläsning med Eva Krantz (1/2 gruppen) kring skolans projektplan och organisationsfrågor. 

12:30-13:30 Lunch i skolans matsal. Tobias, kock på skolan, redogör för målen Bäckahagen har med kosten.

13:30-14:00 Digital frågepromenad med "Active Quiz" + kortare diskussion om digital teknik i skolan.  

 14:00-14:40 Föreläsning med Ronnie Iveslätt, huvudansvarig för skolans satsning på rörelse. Ta dela av skolans simstrategi, fallgropar och resultat.

14:50-15:15 Pulspass i idrottshallen. Se hur elever och pedagoger arbetar med puls i skolan.
15:15-15:45 Fika, summering, frågor 

Observera att vissa ändringar kan ske i schemat!