Martin Lossman och övriga teamet


Martin Lossman

Martin gick GIH, gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm, 99-02. Hösten 2014  grundade han Teamkoncept med syfte att skapa relevanta fortbildningar för lärare, skolledare och kommuner. Fokus har legat på utbildningar inom pulsträning/fysisk aktivitet kopplat mot inlärning. Våren 2016 gick konferensen "Pulsträning och inlärning" av stapeln på Karolinska institutet i Stockholm, med över trehundra deltagare. Lärare, skolledare, forskare och politiker var bland åhörarna. Martin åker idag runt i landet och föreläser inom detta ämnet samt risker med stillasittande, aktiva skolor/klassrum och hjälper skolor med uppstarter av ökad fysisk aktivitet och ledarskapet etc. 

Under sin tid på GIH kom han i kontakt med UGL, utveckling av grupp och ledare kopplat till friluftsliv via Ledarskapscenter. Utbildningens syfte var att på ett konkret sätt vidareutveckla individer och grupper på ett nytt sätt med relevanta övningar, diskussioner kopplade till individuell utveckling. Martin skrev även sitt högskolearbete ”Framtidens ledare, utvecklas de på GIH?”. Ett arbete som tar upp historiken med bla FIRO- modellen (Fundamental Personal Relations Orientation)och hur övningar, samtal kan ge en enorm utveckling för dig som person och grupp. FIRO är en, av många modeller, som står som en sorts grund för grupprocesser och ledarskap än idag.

Inom detta området föreläser Martin inom feedback, grupprocesser, ledarskap på ett ”omskakande” sätt, där det rörs om och berörs. På så sätt kan gruppen och du som individ/chef/ledare faktiskt utvecklas och bli skicklig på att tyda begynnande konflikter, se gruppens samt individens behov. Allt detta gör att ditt arbete som chef, ledare, lärare utvecklas.

Martin har även en bakgrund inom elitidrotten som f.d. fotbollsspelare i Hammarby och Djurgården samt tränare i ett flertal fotbollsföreningar b.la. i Djurgårdens damlag. Ett äventyr som har hjälpt honom att utveckla sitt ledarskap samt hur du får med dig en grupp.

Martin arbetar även som lärare på en gymnasieskolan med Idrott och Hälsa samt Ledarskap. 


Marcus Ekholm

Marcus har i sin roll på nuvarande arbetsplats varit pedagogkonsult och aktivt gått in i miljöer och givit kollegor nyttiga reflektioner och tips på hur deras ledarskap kan förbättras. Dessa möten, mellan konsult och pedagog, ställer höga krav på tolerans, ledarskap, feedback och hur man formar ett bra arbetsklimat. 

Marcus gick gymnasielärarutbildningen på Stockholms universitet 98-02 och därefter läste han en magisterexamen i statskunskap på Uppsala universitet 02-03. Förutom denna utbildning läste han även till plutonsbefäl i flottan. Utöver dessa utbildningar så har Marcus även en hel del ledarutbildningar och ett år på Lillsveds idrottsfolkhögskola, idrottsledarlinjen. 

Allt detta har givit Marcus en bra helhetsbild över rollen som ledare både i auktoritära situationer men även i mer inlyssnande situationer. Att fatta snabba korrekta beslut på kort tid kan vara en svårt men är även ett måste i vissa situationer i dagens samhälle. Mattias Hertz

Mattias läste Idrottslärarprogrammet vid GIH Örebro 2004-2008, med Ekonomi som anda ämne. Samtidigt arbetade han som vandringsguide i alperna på somrarna. Redan då utvecklades ett intresse för förhållandet mellan fysisk aktivitet, främst uthållighet, prestation och samhälls- och företagsekonomiska effekter. Intresset ledde till att Mattias började undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för skolprestation och mående  redan i skolans första år. Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Karolinska institutet fortsätter till 2019, förhoppningsvis finns ett resultat tidigare.

 

Mattias kan motivera fysisk aktivitet i skolan, på fritiden eller på arbetsplatsen med en argument om hälsa, ekonomi och personlig prestation samt ge verktyg att skapa en kultur kring och förutsättningar för fysisk aktivitet. I samband med utbildningen läggs ofta gruppgemensamma aktiviteter, t.ex. walking workshops, uppskattning av uthållighet eller sammansvetsande friluftsaktiviteter.

 

Mattias har skrivit sina examensarbeten om Individualisering och om Informellt ledarskap, detta tillsammans med en ärlighet om prestation, förmåga och eget ansvar lyser igenom i både föredrag och aktiviteter. Tanken är att kombinera

 

Idag arbetar Mattias som idrottslärare och projektledare i skolans tidigare år, men har tidigare undervisat i turism, ekonomi och friluftsliv på gymnasiet. När tillfälle ges guidar han fortfarande i alperna.


Urban Bergsten

Vi på Teamkoncept använder utbildare som är bäst lämpad för just Dig, din organisation och beroende av vilka modulutbildningar Ni vill ha. En av dessa är Urban Bergsten som med sin stora erfarenhet från både den privata och offentliga delen är väldigt eftertraktad som utbildare hos oss och den som jobbar mest med modulutbildningen. 

Urban bidrar i sina uppdrag till tydlighet och medvetenhet kring synliga och osynliga processer i grupper och organisationer samt i samspelet mellan ledare och medarbetare.

Urbans arbetssätt kännetecknas av samverkan mellan arbetsform och innehåll. De ledarutvecklingsprogram han medverkar i betonar vikten av att erövra sitt ledarskap inifrån och att ledarskapet börjar i uppgiften. Andra områden han arbetar med är vikten av att utveckla ett språk för sitt ledarskap samt att vara öppen och medveten om den interaktion som ledaren medverkar i och inbjuds till.

Kunderna återfinns lika ofta inom den privata sektorn som i offentlig förvaltning.
De senaste åren har Urban, utöver sin konsultverksamhet, varit knuten till GIH (Idrottshögskolan i Stockholm) som gästprofessor i ledarskap.