Utställare under 

konventet Skola, hälsa 

& inlärning 2020

Stockholm, 27-28 april

Fylls på kontinuerligt med nya skolor.... 
 

Gustavslundsskolan, Helsingborg

En ny skola i Helsingborg och har enda sedan starten 2017 haft hälsa som ett viktigt fokusområde. Emir Bisanovic, Ola Åkerblom och Christian Jansson har haft en ledande roll i arbetet att införa mer rörelse på skolan. Vi kommer bland annat att berätta om hur skolans elever har fått mer idrott, om vårt samarbete med föreningar samt skolans pulspass. Vi kommer också att prata om våra rastaktiviteter för skolans yngre elever och skolans aktiva lärande. Vi kommer även att tala om skolans ”incheckning” 30 minuter före skolstart, vilket är ett tillfälle där eleverna bygger relationer med skolans pedagoger och även erbjuds läxhjälp. Resultat efter ökade idrottslektioner och pulspass visade förbättringar på både arbetsminne, koncentration och betyg vilket vi kommer att presentera under konventet.


Mälarhöjdens skola

Stockholms största grundskola kommer till konventet. En skola som har utvecklats enormt och kommit väldigt långt med sitt hälsofrämjande arbetssätt. Möt deras pedagoger och hör deras berättelse.  

Linnéuniversitetet 

Berättar om sin kurs Rörelsecoach - för rörelserna skolor. Ett samarbete mellan Smålandsidrotten och Linnéuniversitetet för att öka daglig rörelse på skolor. Kursen erbjuder aktuell forskning, praktiska och teoretiska inslag för rörelsesatsning genom vikten av skol IF, samverkan mellan föreningar, riksidrottsförbundets rörelsesatsning, pulsglädje, aktiva klassrum mot en slutgiltig projektplan för sin egna skola.


"Porrfri barndom"

"Porrfri barndom" ger stöd, verktyg hur skolor och föräldrar kan hantera frågor kring porr. Barn har rätten till en porrfri miljö men skolor har ibland ingen strategi kring dessa frågor. Få stöd på din skola, ställ frågor och diskutera.


Lorensbergaskolan

Vi drog igång vårt pulsprojekt förra året med ett extra pulspass i veckan för samtliga elever samt frivillig morgonpuls som avslutas med gratis frukost för deltagarna. För att det ska fungera och för att vi ska kunna ge eleverna det lilla extra krävs det att alla samarbetar, rektor, kollegor, lokalvårdare mm. Vi har ständiga sparkrav men med en ledning som tror på oss och med vårt engagemang har vi lyckats ro iland flera stipendier som har gett oss en klassuppsättning med pulsband, skidresa för 50 morgonpulsare samt en resa till yoump också för våra morgonpulsare som en extra morot som har blivit som en belöning för de elever som tar sig hit innan skolan och öser på tillsammans med oss. Nytt för den här terminen är att vi har engagerat skol if.....


Björkebyskolan, Viksjöskolan, Tallbohovskollan, Järfälla kommun

Pilotprojektet Daglig rörelse i skolan startade HT 17 och omfattar just nu 7 skolor i Järfälla kommun. Syftet är att synliggöra förutsättningar och möjligheter för att öka daglig rörelse i alla skolor. Samtidig startade vi forskningsstudien Rörelse för bättre hälsa och inlärning. Vi kommer redovisa resultaten från delstudien samt presentera våra erfarenheter och framtidsplaner för vidare utveckling av pilotprojektet. Vi kommer fokusera på följande frågor:
• Hur skapar vi förutsättningar och möjligheter för fysisk aktivitet i
skolan och i undervisningen?
• Hur kan aktiva klassrum bidra till en positiv undervisningsmiljö?
• Hur motiverar vi eleverna till rörelse även efter skoldagens slut?


Norrevångsskolan, Eslöv kommun

Grundskolan Norrevångsskolan 7-9 och grundsärskolan Bredablick 7-9 i Eslövs kommun driver ett hälsofrämjande projekt, Fysisk aktivitet för lärande. 

Projektet innefattar bland annat pulsträning i alla årskurser, vilket genererar 1500 uppulsningar i veckan. Skolan har designade aktiva klassrum samt majoriteten av lektionerna bryts med brain breaks.
Nytt för i år är att Norrevångsskolan 7-9 arbetar med en disputerad ämnesutvecklare i matematik, där aktivt lärande kombineras med PULS.
Tillsammans med ämnesutvecklaren jobbar grundskolan med att analysera metoder och resultat samt utveckla undervisning i aktivt lärande.
Fler utmaningar som tagit sig an är heltidsanställda mentorer, hälsoinriktad lovskola samt personalens hälsa. Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring projektets gång till andra skolor.


Yoga i skolan

Yogiteens jobbar för en välmående skolmiljö genom workshops i mental träning och yoga. På högstadie och gymnasieskolor. Även genom konkreta verktyg/övningar online på Instagram.


Katedralskolan, Skara kommun

Ämnesövergripande undervisning inom Psykologi och Idrott och hälsa på gymnasiet. Hälsa och förutsättningar för lärande.
Jag har äran att vara lärare både inom Psykologi på IB programmet samt ha Idrott och hälsa samtidigt. Detta skapar en unik möjlighet till att skapa en förståelse och ett större sammanhang kring hur vi lär oss och hur hälsa och fysiska aktiviteter påverkar lärande.

Exempel på områden eleverna berör är; effekter av fysiska aktiviteter med efterföljande kognitiva tester. Plasticitet, lärande och koordinationsträning. Stress, hälsa och lärande (hormonella effekter på hippocampus). Självbilder och stereotyper ur ett hälsoperspektiv. Målsättning, personlighet och betyg.


Mörarps skola, Helsingborg kommun

Använd kroppen så mår du toppen:
Vi på Mörarps skola vill gärna berätta om hur vi har lyckats att schemalägga 60 min fysiskt aktivitet under skoltid för våra elever, samt hur viktigt det är att all personal hjälps åt med ledningen i spetsen. Vårt syfte är att öka den fysiska aktiviteten och samtidigt eliminera utanförskap på rasterna, öka elevernas förståelse för regler, turtagning och samspel med andra och ge eleverna fler redskap till att kunna initiera egen lek samt minska konflikter på rasten.

Grästorps kommun

I Grästorps förskolor och skolor är alla barn våra gemensamma barn, från det att de börjar förskolan tills de går ur grundskolan. Vi arbetar hälsofrämjande och skapar hälsofrämjande lärmiljöer där barn och elever kan lära och utvecklas för att nå sin fulla potential. Detta gör vi för att:

·       Hälsa och lärande går hand i hand. Vi lär oss bättre när vi mår bra och vi mår bra när vi lär oss.

·       Hälsa handlar om hela människan och om meningsfulla sammanhang för lärande.

·       Hälsa handlar om att må bra och att ha resurser för att klara vardagen och nå sina mål.

·       Vi arbetar med samma barn, från förskolan till årskurs 9 och i ett livslångt perspektiv.

·       Hälsofrämjande lärmiljöer är vårt gemensamma uppdrag i förskola och skola där alla kompetenser samskapar den dagliga pedagogiska verksamheten.

Hälsofrämjande lärmiljöer handlar om allt och alla som möter våra barn och elever i förskolan och skolan under dagen, t ex relationer och delaktighet, fysisk miljö och rörelse, pedagogik och undervisning. Vårt hälsofrämjande arbete är något som bedrivs av alla professioner tillsammans i den dagliga pedagogiska verksamheten. Exempel är kooperativt lärande, brain breaks, relationsskapande och rastaktiviteter som samskapas med eleverna.

Genom att arbeta med hälsofrämjande lärmiljöer vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att våra barn och elever ska utvecklas till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själva och andra. 


Spårvägens simförening

Föreläsning:
Hur får vi fler att kunna simma?
Simning ska vara en central del av undervisningen men är så mycket mer. Vi har genom flera olika samarbeten med skolor ökat måluppfyllelsen och sett elever utvecklats både fysiskt och socialt.
Vi har hållit flertalet utbildningsdagar för idrottslärare och skolledare på temat i Stockholm och Örebro och vill visa det mest effektiva sättet att lära eleverna att simma.
Spårvägen simförening är en ideell förening som verkar för simkunnighet och alls möjlighet att utvecklas.

Råslättsskolan, Jönköpings kommun

VI berättar om hur man ska göra när man ska starta upp pulsprojektet på ett lätt och förståeligt sätt. Vad man ska tänka på, fallgropar etc. Och hur det har gått efter 2 år med pulsprojektet.

Örby skola, Stockholms kommun

Mer info kommer....


Djurgården Fotboll & Hockey

Så skapar skolor och Djurgårdens IF 1000-tals timmar rörelse varje vecka!
Djurgården Fotboll och Hockey har gjort gemensam sak med ett antal skolor i Stockholms län och tillsammans skapar vi tusentals timmar med rörelse under rast och fritidstid varje vecka. Vår modell introducerar våra respektive idrotter samt skapar ett schysstare klimat på bollplanerna så att de som upptäckt glädjen i att röra på sig vill och vågar fortsätta göra det varje dag!
Barn rör sig för lite, det vet vi redan och vi behöver inte prata mer om det utan det är dags att agera. Vi kommer steg för steg berätta vad vi gör, hur vi gör det och varför det fungerar!


Barn och elevhälsan, Nacka kommun

Hälsofrämjande stödinsatser med hunden som hjälpmedel. Hur kan hunden motivera elever till rörelse och lärande? En presentation om vår artikel som kommer att publiceras i Skolporten i januari 2020. "Ökad skolnärvaro, motivation och delaktighet-
hundassisterad pedagogik som metod för elever med hög skolfrånvaro"


Generation Pep

Pep Skola 2.0 - nya uppdateringar och inspirerande skolexempel


Tjärnaskolan, Borlänge kommun

Mer än ett kunskapskrav, att kunna lära sig simma skulle vara varje barns rättighet. Enligt barnminister Åsa Regnér, ”Att kunna simma är livsavgörande”. Tyvärr när undervisningstiden inte räcker till för att ge tillräcklig simkunnighet och vattenvana då vänder sig många till avgiftsbelagda simskolor utanför skolans verksamhet. Under de sista tre åren har Paulo Gago bjudit på avgiftsfri simundervisning, året runt på sin förtroendetid. Detta på en skola med en stor del av barnen med svag socioekonomisk bakgrund och utländsk bakgrund. De har svårt att betala och får inte plats för/i dyra simskolor. I sin presentation kommer han att visa hur han har jobbat för att drastisk öka simkunnighet hos årskurs 6 elever. Han visar även tips och tricks för att lära barnen på ett säkert och snabbare sätt.


Gustavslundsskolan

Mer info kommer...


Företag på www.aktivaklassrum.se under konventet


Activio Fitness

Activios system har i över 16 år hjälpt fitnessklubbar, skolor och professionella idrottsklubbar med pulsbaserad träning för att skapa en unik, roligt och motiverande träningseffekt. Våra lösningar finns idag på över 1500 anläggningar och skolor och används av fler än 1 miljoner användare varje månad.  
Nu växlar vi upp och tar plats i den digitala utvecklingen för att än en gång visa hur väl verktyget kan nyttjas i skolmiljö under idrott & hälsa som pedagogiskt verktyg.
Samt hur vi ökar beläggningen på Sveriges gymanläggningar.
Vi har arbetat hårt med att uppdatera Activio-systemet och app. Det finns ett mer attraktivt gränssnitt med video integration, förbättrade sociala- och
spelfunktioner, samt förbättrat coaching innehållet. Vi har även integrerat tävlingsmoment om systemet nyttjas i en cykelsal.
Med en knapptryckning kan idrottslärare eller instruktören numera skapa watt- samt pulsgrafer samt styra systemet via Activio appen.
Numera erbjuder vi även en öppen plattform ” Open ActivioTM ” så att medlemmar kan nyttja egna pulsband och wearables av olika märken.
Tester har införts såsom FTP och VO2 max för att på så sätt kunna skapa motivation för medlemmar om deras träningsframgångar, och integrerat en ny molntjänst (myActivio.com) som kommunicerar med Strava, Runkeeper, Google Fit och Apple health. Digitala lösningar ska vara enkla att nyttja och implementera samt ge stort värde till användaren, just därför används Activio´s lösning dagligen på över 1500 klubbar, skolor och universitet i Skandinavien och resten av världen.

ActiveS

Ståbordslösningar m.m.


Ergotron

Ståbordslösningar m.m.
Ergotron tillverkar justerbara möbler för att skapa aktiva inlärningsmiljöer . Med patenterad  teknik gör vi det  möjligt för elever, lärare och kollegor att arbeta mer effektivt vilket oftast leder till ökad prestation och framgång. Med möjlighet till rörlighet mår man bättre och kan lättare hålla fokus. Dessa dynamiska miljöer driver samarbete, fokus och positiva akademiska prestationer för att stödja 2000-talets lärande.


JobOut

Ett hälsokoncept för en piggare och friskare skola


Les Mills Nordic  

 Les Mills brinner för att hjälpa barn och ungdomar att leva ett aktivt liv. Med mer än 50 års erfarenhet inom träningsbranschen och som världens största producent av gruppträningsklasser för vuxna är BORN TO MOVE® satsningen på vår framtida generationers hälsa och välmående. Det är viktigt att rörelse och träning förknippas med glädje och något positivt, det ska vara något som får dig att må bra och som du längtar efter att göra. Vi vet också att fördelarna för barn som rör på sig är många. Genom att låta barn uppleva glädjen att röra på sig tidigt i livet, ger vi dem möjlighet att främja och befästa positiva fysiska vanor som håller livet ut. Les Mills BORN TO MOVE® är program med rörelse och träning för barn och ungdomar från 2 till 16 år. Varje program är anpassat och designat efter den aktuella åldersgruppen med alltifrån rörelser, pedagogik och musik. BORN TO MOVE® finns både som liveklasser med utbildade instruktörer och som virtuella klasser på skärm. 


Active Quiz

Fysisk aktivitet och kunskap - Samtidigt! Active Quiz är en prisvinnande digital plattform där du och din skola kan skapa lärande och inspirerande upplevelser.
Tjänsten har blivit uppmärksammad i film av Skolverket och ICA:s hälsoentreprenörs-pris.
På läromedlets webb (LMS) skapar du smidigt egna quiz kring ditt lektionsinnehåll eller importerar från andra duktiga lärare runt om i landet. Dessa frågor eller uppgifter kopplar du sedan till en sträcka. Eleverna behöver sedan i en GPS-telefon/platta
röra sig X antal meter för att få frågorna. Ett kraftfullt verktyg för allt från digital orientering och utomhuspedagogik till lektionsuppföljningar och aktiva lektioner.
Nytt är också att Active Quiz erbjuder en smart GPS-Gamebox med plattor för att bemöta utmaningen med mobiler i klassrummet.
Med dessa GPS-enheter kan eleverna samarbeta och ni kan även lägga till andra GPS-appar som ex Google Maps, Zombie Run eller Run Keeper.


SportOffice

Mer info kommer...


Lorensbergaskolan

Vi drog igång vårt pulsprojekt förra året med ett extra pulspass i veckan för samtliga elever samt frivillig morgonpuls som avslutas med gratis frukost för deltagarna. För att det ska fungera och för att vi ska kunna ge eleverna det lilla extra krävs det att alla samarbetar, rektor, kollegor, lokalvårdare mm. Vi har ständiga sparkrav men med en ledning som tror på oss och med vårt engagemang har vi lyckats ro iland flera stipendier som har gett oss en klassuppsättning med pulsband, skidresa för 50 morgonpulsare samt en resa till yoump också för våra morgonpulsare som en extra morot som har blivit som en belöning för de elever som tar sig hit innan skolan och öser på tillsammans med oss. Nytt för den här terminen är att vi har engagerat skol if vilket har lett till att vi har kunnat söka och fått beviljar flera bidrag samt att vi kan söka lok stöd för aktiviteter som ligger utanför skoltid. Detta har också lett till ett samarbete med dalarnas idrottsförbund och med deras hjälp erbjuds även gratis aktiviteter direkt efter skolan för tjejer genom ett integrationsprojekt. Vi delar sal med låg och mellanstadiet som ser hur vi arbetar och de har också ett intresse av att vara delaktiga i vårt projekt så till april har vi förmodligen utökat med morgonpuls för årskurs 6 samt att vi planerar ett samarbete för samtliga årskurser där vi har tänk att spela in och skicka ut brain breaks en gång i veckan till våra kollegor.


Linnéuniversitetet

Vi vill berätta om vår kurs Rörelsecoach - för rörelserna skolor. Ett samarbete mellan Smålandsidrotten och Linnéuniversitetet för att öka daglig rörelse på skolor. Kursen erbjuder aktuell forskning, praktiska och teoretiska inslag för rörelsesatsning genom vikten av skol IF, samverkan mellan föreningar, riksidrottsförbundets rörelsesatsning, pulsglädje, aktiva klassrum mot en slutgiltig projektplan för sin egna skola.