Hälsa och inlärning 

i skolan

Vi arbetar med hälsa och integrerad rörelse i skolan som skapar en bättre grund för elever att må bättre och samtidigt öka måluppfyllelsen

Att arbeta med integrerad fysisk aktivitet/rörelse i skolan har idag bevisad effekt på både hälsan och inlärningsförmågan. Allt fler skolor, kommuner arbetar idag med detta och fördelarna är enorma. Vi hjälper er skola, kommun att på ett smidigt och praktiskt sätt integrera rörelse under skoldagen. Föreläsningar, utbildningspaket och konferenser är några vägar att gå. Kontakta oss gärna: mailto:info@teamkoncept.se , tel 08875450. 


Ta del av Napervillemodellen" och den senaste forskningen, historiken, pedagogiken och öka måluppfyllelsen.

Skapa ett synligt lärande och en miljö i ditt klassrum som gynnar både hälsa och inlärning. Bygg bort stillasittandet.

Bygg upp ett elevhälsoteam som har kunskap om hur fysisk aktivitet/rörelse påverkar psykisk ohälsa, stress och sömnsvårigheter.   

Få hjälp hur din skola kan organisera och leda arbetet med hälsofrågor med resultatet av hälsa och ökad inlärning.


AKTUELLA 

KONFERENSER

Konvent "Skola, hälsa & inlärning 2019"

Datum: 2-3 april 

Dag 1 Pulsdag + aktiva klassrum

Gemensam middag
Dag 2 Konvent med "TeachMeet", pedagogiska forum, mötesplats..

Plats: Elite Marina Tower, Stockholm + Tyresö skola
Välj dina dagar, ditt eget upplägg