Hälsa och inlärning 

i skolan

Vi arbetar med hälsa och integrerad rörelse i skolan som skapar en bättre grund för elever att må bättre och samtidigt öka deras måluppfyllelsen

Att arbeta med integrerad fysisk aktivitet/rörelse i skolan har bevisad effekt på både hälsan och inlärningsförmågan. 

2009 startade vi, som pionjärer i Sverige, pulsträning, brain breaks och aktiva klassrum. 2016 slog vi upp dörrarna till den första konferensen i sitt slag med temat fysisk aktivitet kopplat till hälsa och inlärning i skolan (se mer här)

Detta var startskottet och är nu begrepp och pedagogiska verktyg som används i hela landet. Mycket händer inom området och våra utbildningspaket är under ständig utveckling. Vi hjälper er skola, kommun att på ett smidigt och praktiskt sätt integrera rörelse under skoldagen. Aktiva klassrum, stå upp under inlärning, pulsträning, digital stress, brain breaks, psykisk ohälsa och sömn kopplat till fysisk aktivitet är några områden vi utbildar inom idag. Idag är vi ledande inom hälsa och ökad måluppfyllelse i skolan. "Skola + hälsa = resultat" Se projektupplägg som skolor, kommuner arbetar med idag

Vi hjälper er genom hela processen till en hälsosammare skola

Ta del av "Napervillemodellen" och den senaste forskningen, historiken, pedagogiken och öka måluppfyllelsen. Puls i skolan, aktiva klassrum, brain breaks etc.

Synligt lärande, integrera rörelse och inlärning, skapa emotionell koppling och ett högre intresse m.m.  Bygg bort stillasittandet.

Bygg upp elevhälsoteam med koppling till rörelse. Motverka psykisk ohälsa, stress, sömnsvårigheter och digital stress. 

   

Få hjälp hur din skola kan organisera och leda arbetet med hälsofrågor med resultatet av hälsa och ökad inlärning.


Kontakt oss gärna