Hälsa och inlärning 

i skolan

Vi arbetar med hälsa och integrerad rörelse i skolan som skapar en bättre grund för elever att må bättre och samtidigt öka måluppfyllelsen

Att arbeta med integrerad fysisk aktivitet/rörelse i skolan har bevisad effekt på både hälsan och inlärningsförmågan.

2009 startade vi, som pionjärer i Sverige, pulsträning, brain breaks och aktiva klassrum. 2016 slog vi upp dörrarna till den första konferensen i sitt slag med temat fysisk aktivitet kopplat till hälsa och inlärning i skolan
(se mer här)

Detta var startskottet och är nu begrepp och pedagogiska verktyg som används i hela landet. 

Mycket händer inom området och våra utbildningspaket är under ständig utveckling. Vi hjälper er skola, kommun att på ett smidigt och praktiskt sätt integrera rörelse under skoldagen. Aktiva klassrum, stå upp under inlärning, pulsträning, digital stress, brain breaks, psykisk ohälsa och sömn kopplat till fysisk aktivitet är några områden vi utbildar inom idag. Idag är vi ledande inom hälsa och ökad måluppfyllelse i skolan.

"Skola + hälsa = resultat"


Ta del av "Napervillemodellen" och den senaste forskningen, historiken, pedagogiken och öka måluppfyllelsen. Puls i skolan, aktiva klassrum, brain breaks etc.

Skapa ett synligt lärande och en miljö i ditt klassrum som gynnar både hälsa och inlärning. Bygg bort stillasittandet.

Bygg upp elevhälsoteam med koppling till rörelse. Motverka psykisk ohälsa, stress, sömnsvårigheter och digital stress. 

   

Få hjälp hur din skola kan organisera och leda arbetet med hälsofrågor med resultatet av hälsa och ökad inlärning.


AKTUELLA 

KONFERENSER, 

UTBILDNINGAR & STUDIERESOR


KONFERENS 

"POPCORNHJÄRNA"

Stockholm, Saturnus

Datum: 23 september 2019

I samarbete med Ung Livsstil anordnar vi en konferens på det högaktuella ämnet popcornhjärna. Vad händer när man i snabbt tempo hoppar mellan olika aktiviteter vid skärmen samt växlar fokus och när hjärnan poppar omkring i tusen tankar hit och dit? Hur påverkas våra elevers hjärnor samt vilka konsekvenser får det för deras psykiska hälsa och deras skolresultat?


2 x studiedagar i

Århus, Danmark

Århus, Danmark 30 september - 1 oktober

Följ med under två dagar till Århus i Danmark. Dag 1; utbildning inom hälsofrämjande skolutveckling. Hur skolor kan implementera rörelse under skoldagen för bättre hälsa ökad måluppfyllelse. Under dag 2 besöker vi Frederiksbjerg skole. En fantastisk och helt unik skola som slog upp dörrarna i oktober 2016

Kontakt oss gärna