Hälsofrämjande skolutveckling

Vi hjälper skolor och kommuner att skapa en hälsofrämjande skola. Idag vet vi hur viktigt det är att eleverna mår bra, både fysiskt och psykiskt. Lyckas vi med det skapar vi dessutom förbättrade skolprestationer och ett bättre arbetsklimat. Vi hjälper er med konkreta lösningar i er skola. (Föreläsningar, workshops, längre projekt, studieresor, kombinera med digitalt material etc)


 

Bygga team

Vi arbetar med med kulturen, konflikterna och samtalen i skolans värld. Vi skapar gemensamt nya tankar och förändring på riktigt. Gruppdynamik, samtalston, feedback, konflikthantering, föreläsning, etiska dilemman i skolan, samtalsövningar och teambuilding


Digitala utbildningar

Vi erbjuder digitala utbildningar inom hälsa i skolan. Materialet kan användas strukturerat som utbildning för pedagoger eller som ren inspiration. Kurser som "Aktiva klassrum" ingår för alla pedagoger när vi har utbildningar hos er. Här hittar man även gratismaterial som kan användas av elever. 

 

Kontakt oss gärna så hjälper vi er vidare