VI KOMMER TILL ER

"Föreläsningar, workshops, utbildningar när det passar er"

Hälsofrämjande skolutveckling

Pulsträning/fysisk aktivitet/inlärning, aktiva klassrum, "brainbreaks", stå upp/inlärning, stresshantering (för lärare och elever), "walkingpods" etc.
Vi kommer till Er med utbildning inom skolverkets riktlinjer inom hälsofrämjande skolutveckling. Vi skräddarsyr efter era behov och vilken tid ni har. Uppstartsdagar, studiedagar, mötestid, för lärare, skolledare, föräldrar. 


"Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat."

Skolverket

Muntliga examinationer

Hur kan Du som lärare arbeta med muntliga examinationsformer? Fördelarna är många. Tidsbesparande/minskad arbetsbelastning både för Dig som lärare men även för dina elever. Eleverna får en större förståelse för kunskapskraven och diskussionerna leder dessutom till en ny chans för inlärning. Fördelarna är många. Vi kommer till Er!

Modulutbildningar

Våra modutbildningar erbjuder områden som ledarskap, feedback, konflikthantering, grupprocesser, coachning, etc. Boka en eller flera moduler så kommer vi i till Er!

SAMARBETSPARTNERS

krantzeva@yahoo.se

© Copyright