Grupprocesser i skolan- få ihop teamet

Har ni en organisation, en skola med ett positiv klimat, en arbetsplats där man kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. En atmosfär som präglas av nyfikenhet och att det är ok att göra misstag? Grattis! Då är ni relativt unika. 

Dessvärre är det väldigt många skolor och kommuner som brottas med en negativ och destruktiv atmosfär. Ett klimat som gör att utvecklingsarbetet av verksamheten, i princip, är omöjlig att genomföra. 

Låt oss förbättra ert arbetsklimat öka förståelse för varandra och få ihop er grupp på riktigt! Vi börjar med ett inledande samtal där vi ställer frågor kring er verksamhet. Därefter skapar vi en gemensam strategi för hur vi kan utveckla och stärka samarbetet mellan skolledningen och personalen, att få alla att dra åt samma håll. Allt baserat på era resurser och tiden ni har. 

Teamkoncept

I rollen som pedagog/skolledare får ni chansen att utveckla yrkesrollen och få en positiv och engagerad arbetsgrupp. Begrepp som feedback, konflikthantering, ledarskap, samspel, återkoppling och grupprocesser är några områden som vi hjälper er med. Genom samtal, diskussioner, föreläsning och konkreta övningar kommer ni successivt märka hur gruppen utvecklas och dessutom bli mer effektiva och homogena. Men den absolut viktigaste pusselbiten är personlig utveckling. När pedagoger, skolledare förstår sin roll i gruppen och sin egen betydelse för gruppen, då sker något och man får en ny syn på sitt yrke och sin egen roll.

Många övningar är krävande och kan upplevas som mentalt påfrestande. Detta är dock många gånger vägen framåt för att kunna arbeta med sin självsyn och vilken påverkan du faktisk har på gruppen!

Vi i Teamkoncept kommer till er, på tider som passar er. Vi kan även ordna lämpliga lokaler för ändamålet, antingen i närheten av er eller på annan ort (paket). Ni kan även använda era ordinarie mötestider och behöver inte ordna vikarier etc. 

Feedback 

Att kunna ge och ta emot feedback är inte så enkelt som det låter. Begreppet feedback är egentligen väldigt komplext och bör dessutom följa vissa regler för att det ska bli så effektivt som möjligt. Detta gäller både för den som ger och tar emot feedback. När du har lärt dig att ge och ta emot feedback på ett korrekt sätt öppnas stora möjligheter och du, dina kollegor samt dina elever kommer utvecklas som individ och grupp. Gruppen kommer att få en helt ny dynamik och förståelse för varandra. Kritik-beröm som ett tecken på att det är viktigt det jag gör och frigör faktiskt energi (dopamin).

Lärarskap & ledarskap i klassrummet

Som relation och påverkan. Du lär dig att anpassa ditt ledarskap efter var gruppen befinner sig och vilka behov de har för stunden. Hur får jag ut mest av mitt ledarskap/lärarskap. Hur kan jag få ut mitt budskap, min pedagogik på ett sätt där alla känner sig delaktiga i besluten. Härskartekniker - beteenden som ignorerar, förminskar och markerar ointresse.

Grupprocesser

Att kunna se var gruppen befinner sig i sin processmallen är en av de viktigaste kunskaperna du behöver för att bli så bra som möjligt i din roll som ledare/chef/lärare. När du vet var gruppen befinner sig kan man också anpassa sitt ledarskap efter gruppens och dina behov. Gränser som förenar/separerar i syfte att förtydliga samt stävja destruktiva grupprocesser. Storgruppsdynamik. Vi går igenom flera modeller inom grupprocesser, diskuterar och arbetar med praktiska övningar.

Konflikthantering

Kanske ett av de viktigaste områden vi arbetar med. Under utbildningen lär du dig att se och tolka begynnande och pågående konflikter. Vad kan du göra som lärare/chef/förstelärare för att förebygga, undvika samt lösa konflikter. Vilka verktyg kan hjälpa dig att lösa konflikter. Vilken roll har du eventuellt i konflikter som uppstår? 

Samspel (Skolledning/personal/pedagoger)

Samspel inom och mellan grupper i en organisation. Hur undviker du/ni konflikter inom er organisation förstå vinsterna med att alla drar åt samma håll. Vad beror det på att man missförstår varandra, saker förvrängs etc? Hur får jag ut mitt budskap på ett sätt som alla förstår? 

Några områden: Synliggör skolledningens krav kontra personalens behov, ökad förståelse för kring ekonomiska och strategiska samtalsövingar och gruppövningar.

Professionella samtal

Mer än att bara prata. Lyssna aktivt men ändå hålla sig inom ramarna, hitta samtalsnivåer. Nog så viktiga egenskaper för att det professionella samtalet ska bli så effektivt som möjligt. Vi lär oss lyssnartekniker, hur vi styr samtalen, pratar om känsliga/personliga ämnen samt hur vi kan stötta. Sådant som kan vara väldigt obekvämt för dig som chef/förstelärare/lärare lär vi oss att strukturera. 

Coaching

En samtalsform som ger mottagaren verktyg, hjälp att nå sina mål. Vi lär oss hur du kan hjälpa genom att få mottagaren att själv inse vad som behöver göras för att ändra sitt beteende, struktur, planering eller inställning. Hur planerar du för dessa samtal och hur genomförs de mest effektivt.

Områden inom utbildningen: FIRO-modellen, UGL (utveckling av grupp och ledare), ge- och ta feedback, lyssnartekniker, transaktionsanalys, samtalsövningar, gruppövningar.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer

Din e-postadress Vad kan vi hjälpa er med? Skicka

© Copyright