"Fördel ADHD" 

med Anders Hansen 

Stockholm 

Anders Hansen föreläser från sin nyutkomna bok "Fördel ADHD" som kommer i september 2017.


Välkomna till en eftermiddag där du som pedagog, förälder får ta del av den senaste forskningen inom ADHD. Anders Hansen ger en nyanserad bild av vad ADHD egentligen är, vilka fördelar och utmaningar som finns. Hansen menar även att alla har vissa drag av ADHD och att förstå vad det innebär är en av de största vinsterna. Ett gemensamt drag hos de som de går bra för med diagnosen ADHD är att de har lärt sig att använda fördelarna och faktiskt förstå vad diagnosen innebär och hur de själva fungerar. 


Känner du någon som är driven, kreativ, orädd, ifrågasättande, flexibel, envis och initiativrik? Som ofta tänker utanför boxen och verkar kunna skaka av sig nästan vilken motgång som helst? Kanske känner du igen dig själv? Förmodligen blir du lite förvånad när du hör att dessa positiva egenskaper är typiska för personer med ADHD! Vi som så länge har betraktat denna århundradets diagnos som något som bara för med sig problem.
I dag tror man att dessa delvis nedärvda personlighetsdrag var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva. Den som inte orkade jaga sitt byte eller kunde hyperfokusera på savannen svalt ihjäl eller blev själv ett byte för vilda djur. Det var helt enkelt en stor fördel att ha vissa egenskaper, som vi i dag betraktar som en diagnos. Vi vet också att vi alla har mer eller mindre drag av ADHD och att vi alla ligger på skalan – vissa långt borta i den ena änden, andra i den helt motsatta.
Lär dig hur du kan vända diagnosen till en fördel, oavsett om det gäller dig själv eller ditt barn, och hur du kan hantera även nackdelarna. Och upptäck det positiva i att vi inte alla är likadana med samma personlighetsdrag. Olika är bäst – vare sig det handlar om familjen eller jobbet!
Anders Hansen, överläkare i psykiatri, författare. Tidigare böcker; "Hälsa på recept", "Hjärnstark"

Varmt välkomna!

Teamkoncept

Länk till Anders Hansens presentation "Fördel ADHD"

 https://drive.google.com/file/d/0B_riR86D6X6ZOFRzMHlIZFN0dUk/view?usp=sharing

© Copyright