Hälsofrämjande skolutveckling

Idag sitter barn ungdomar still mer än någonsin! Detta påverkar hälsan negativt, det vet vi. Men att även inlärningsförmågan påverkas drastiskt utan fysisk aktivitet är relativt ny kunskap. Att jobba med pulsträning, aktiva klassrum, "brainbreaks", att stå upp, rörelse under inlärning, stresshantering, annat ledarskap, ny organisationer etc har visat sig vara något de mest effektiva tillvägagångssätten för att öka inlärningen. Och hälsan förstås. Vi inom Teamkoncept har arbetat med fysisk aktivitet kopplad till inlärning och hälsa sedan 2009.

Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar inom temat "Hälsofrämjande skolutveckling" efter Skolverkets nya riktlinjer. 

Utöver våra konferenser genomför vi även skräddarsydda föreläsningar, workshops efter era behov.

Vi hjälper er, vi kommer till er!

Teamkoncept

Kortfilm om hur Teamkoncept arbetar med hälsofrämjande skolutveckling

NYHET! 

DIGITAL STRESS

Idag ett av skolans största problemområde! 

Hur påverkas eleverna av ständigt påslag av digital teknik, sociala medier och behovet av att vara nåbar dygnet runt? Hur kan elever hitta balans och förståelse för hur viktigt det är att reflektera kring sin skärmtid? Må bättre- bättre resultat. 

Ta del av forskningen och få konkreta lösningar. Två utbildningsvarianter, en för elever och en för pedagoger. 

Puls i skolan

I USA, Chicago arbetar Paul Zientarski och David Sladkey, två lärare som ligger bakom den stora succén med ”Napervilleprojektet”. De startade projektet fysisk aktivitet/pulsträning för att höja kunskapsnivån i övriga skolämnen. Resultaten i de ämnen som kopplades till pulsträningen ökade med 40%!  Experimentet blev givetvis otroligt lyckat och har sedan dess spritt sig internationellt. Forskare, pedagoger och politiker från olika delar av världen söker sig nu till Naperville Central Highschool för att se hur de arbetar. Vi på Teamkoncept var de första från Sverige som besökte Naperville och fick se deras verksamhet. Vi har sedan dess haft tät kontakt och dessutom arbetat med deras projekt i Sverige under många år.  De deltog även i den första konferensen "Pulsträning och inlärning" som arrangerades av oss våren 2016.
Vi föreläser om historien, forskningen, bakgrunden, svårigheter, effekterna och resultaten. Ni får också kunskap om aktiva arbetsytor/aktiva klassrum, hur de fungerar och hur det gynnar inlärningen. Dessutom lär Ni er om ”Brainbreaks”, ett verktyg som används i Naperville för att ge eleverna en aktiv och utmanande paus under lektionstid. Få med hela skolan i detta nya sätt att arbeta med elever, förbättra deras skolprestation OCH ger enorma hälsovinster.

Vi föreläser om historien, forskningen, bakgrunden, svårigheter, effekterna och resultaten av puls i skolan. Vi hjälper er att få med hela skolan i detta nya sätt att arbeta med elever med resultat i form av ökad inlärning OCH enorma hälsovinster.

En "Brainbreak" under en föreläsning för lärarna på "Läroverket" i Hudiksvall

Aktiva klassrum

Att kunna arbeta med rörelse under inlärning är något som idag saknas i svensk skola. Forskning visar att om man lyckas med detta kan det leda till 3-4% i ökad inlärning. Och ett annat mer positivt klimat formas i klassrummet.  

Vi lär er hur pedagoger kan lära sig detta nya erbetsätt, att få med sig eleverna i en ny typ av pedagogik med inslag av rörelser i samband med inlärning. Ni får konkreta verktyg, hjälp med hur ni kan tänka och gå vidare.  

Vi visar forskningen, resultaten och vilka metoder man kan använda. Hur pedagoger kan planera sina lektioner med dessa nya tankebanor.

Stress & psykisk ohälsa i skolan

NYHET! Bygg upp elevhälsan med verktyget rörelse, fysisk aktivitet!

Stressade lärare och elever är en av de största arbetsproblemen vi har idag inom skolans värld. Lärare, som är otroligt engagerade, orkar inte med de allt högre kraven som ställs på en modern lärare idag. Att i ett tidigt skede kunna se över sin arbetssituation, att eventuellt försöka hitta smartare lösningar, kanske organisera sitt arbete på ett annat sätt, utan att tumma på kvalitén , är oerhört viktigt för att en lärare idag ska orka och dessutom trivas med sitt jobb.  

Elevers psykosociala hälsa är tyvärr inte bra idag. De är satta under en enorm press och stressen gör sig påmind varje dag. De tvingas ibland att sluta umgås med vänner, sluta med sina fritidssysslor för att hinna med kraven som skolan ställer. Hur kan lärare hjälpa eleverna att strukturera, finna sammanhang och även få perspektiv på sin situation? Det paradoxala är att genom att hjälpa läraren att hitta nya pedagogiska vägar i sin undervisning leder detta även till att eleverna mår betydligt bättre och lärarna! Att skruva ned tempot, ge lektionerna ett större värde, skära ned på hemuppgifter etc skapas ett nytt klimat som gynnar alla. Dessutom blir kontakten mellan lärare och eleven på en helt annan nivå än tidigare. Win, win helt enkelt.

Vi föreläser inom den senaste forskningen, bakgrunden, vad är stress, smarta lösningar, workshops, uppföljningsarbete med dokumentation, muntliga examinationer, ledarskapet etc. Allt efter era önskemål.   

Ledarskapet/lärarskapet

Att bygga in fysisk aktivitet i sin verksamhet ställer nya krav på ledarskapet. Både ur ett skolledarperspektiv och ett pedagogperspektiv. Att "få med sig" eleverna är en avgörande faktor för att lyckas. Att de känner glädje och en förståelse för varför de arbetar på detta nya sätt. Många lärare kan uppleva en osäkerhet inför nya pedagogiska upplägg. Starten för ett sådant projekt är därför avgörande för hur det ska tas emot av lärare och elever.

Vi lär er hur ni kan undvika fallgropar längs vägen. Hur det går att jobba ämnesövergripande och hur det även faktiskt kan leda till nya karriärvägar på din skola, kommun.

Bygg kanske vidare med Skol IF, låt eleverna få ännu mer inflytande.

Organisation och ekonomi

Hur kan ni komma igång med fysisk aktivitet kopplad till inlärning? Schematekniska lösningar? Politiska riktlinjer? Har vi råd?  Frågorna är många givetvis.

Vi har erfarenheten och kunskapen att ge er konkreta lösningar på hur man kan komma vidare. Vi hjälper er med en analys av er organisation samt hur man eventuellt kan hitta finansieringslösningar som passar verksamheten.

Välkommen med din intresseanmälan

Beskriv gärna vilket/vilka områden som intresserar Dig så återkommer vi så fort vi har möjlighet.

Det går givetvis bra att ringa till oss också på 08875450

Mvh

Teamkoncept

Din e-postadress Meddelande Skicka

© Copyright