Konferens "Hälsofrämjande skolutveckling"

11 september, Elite Marina Tower Stockholm

Organisation & ledarskap

Idag sitter barn ungdomar still mer än någonsin! Detta påverkar hälsan negativt, det vet vi. Men att även inlärningsförmågan påverkas drastiskt av fysisk aktivitet är relativt ny kunskap. Att jobba med pulsträning, aktiva klassrum, "brainbreaks", att stå upp, rörelse under inlärning, stresshantering, annat ledarskap, ny organisation, aktiv rastverksamhet etc har visat sig vara något de mest effektiva tillvägagångssätten för att öka inlärningen. Och hälsan förstås. 

Vi inom Teamkoncept har arbetat med fysisk aktivitet kopplad till inlärning och hälsa sedan 2009 och nu vill vi gärna visa hur man kan implementera Skolverkets nya riktlinjer på Din skola, i din kommun.   
Skolverket;

"Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat."


Innehåll

Aktiva klassrum

Att kunna arbeta med rörelse under inlärning är något som idag saknas i svensk skola. Forskning visar att om man lyckas med detta kan det leda till 3-4% i ökad inlärning. Och ett annat klimat utformas i klassrummet. Om man dessutom står upp under lektionerna ökar inlärningen med ytterligare 10%. Lär dig att integrera "brainbreaks" i din undervisning. Vi lär er hur man kan använda sitt ledarskap/lärarskap, att få med sig eleverna i en ny typ av pedagogik med inslag av rörelser i samband med inlärning. Ni får konkreta verktyg, hjälp med hur ni kan tänka och gå vidare. Vi visar forskningen, resultaten och vilka metoder man kan använda. Hur pedagoger kan planera sina lektioner med dessa nya tankebanor.


Organisation

Hur kan ni komma igång med fysisk aktivitet kopplad till inlärning? Schematekniska lösningar? Politiska riktlinjer? Har vi råd?  Frågorna är många givetvis. Vi ger er konkreta lösningar på hur man kan komma vidare.

Ledarskapet/lärarskapet

Att bygga in fysisk aktivitet i sin verksamhet ställer nya krav på ledarskapet. Både ur ett skolledarperspektiv och ett pedagogperspektiv. Att "få med sig" eleverna är en avgörande faktor för att lyckas. Att de känner glädje och en förståelse för varför de arbetar på detta nya sätt. Många lärare kan uppleva en osäkerhet inför nya pedagogiska upplägg. Starten för ett sådant projekt är därför avgörande för hur det ska tas emot av lärare och elever. Vi lär er hur ni kan undvika fallgropar längs vägen. Hur det går att jobba ämnesövergripande och hur det även faktiskt kan leda till nya karriärvägar på din skola, kommun.


Stresshantering (Lärare & elever)

Stressade lärare och elever är en av de största arbetsproblemen vi har idag inom skolans värld. Lärare, som är otroligt engagerade, orkar inte med de allt högre kraven som ställs på en modern lärare idag. Att i ett tidigt skede kunna se över sin arbetssituation, att eventuellt försöka hitta smartare lösningar, kanske organisera sitt arbete på ett annat sätt, utan att tumma på kvalitén , är oerhört viktigt för att en lärare idag ska orka och dessutom trivas med sitt jobb.  

Elevers psykosociala hälsa är tyvärr inte bra idag. De är satta under en enorm press och stressen gör sig påmind varje dag. De tvingas ibland att sluta umgås med vänner, sluta med sina fritidssysslor för att hinna med kraven som skolan ställer. Hur kan lärare hjälpa eleverna att strukturera, finna sammanhang och även få perspektiv på sin situation? Det paradoxala är att genom att hjälpa läraren att hitta nya pedagogiska vägar i sin undervisning leder detta även till att eleverna mår betydligt bättre och lärarna! Att skruva ned tempot, ge lektionerna ett större värde, skära ned på hemuppgifter etc skapas ett nytt klimat som gynnar alla. Dessutom blir kontakten mellan lärare och eleven på en helt annan nivå än tidigare. Win, win helt enkelt.

Vi föreläser inom den senaste forskningen, bakgrunden, vad är stress, smarta lösningar, workshops, uppföljningsarbete med dokumentation, muntliga examinationer, ledarskapet etc. 


Rörelse och inlärning

Vi inom Teamkoncept är de som har arbetat längst tid med detta upplägget och har arbetat med bl.a  "Pulsträning och inlärning" sedan 2009. Vi föreläser om historien, forskningen, bakgrunden, svårigheter, effekterna och resultaten av pulsträning kopplad till ökad inlärning. Vi hjälper Få med hela skolan i detta nya sätt att arbeta med elever med resultat i form av ökad inlärning OCH enorma hälsovinster. Se bilder på deras verksamhet i Naperville, Chicago och få en helhetssyn på deras verksamhet samt hur det gynnar HELA skolan. 

I USA, Chicago arbetar Paul Zientarski och David Sladkey, två lärare som ligger bakom den stora succén med ”Napervilleprojektet”. För ett tiotal år sedan startade de projektet fysisk aktivitet/pulsträning för att höja kunskapsnivån i övriga skolämnen. Resultaten i de ämnen som kopplades till pulsträningen ökade med 40%! Experimentet blev givetvis otroligt lyckat och har sedan dess spritt sig enormt. Forskare, lärare och politiker från olika delar av världen söker sig nu till Naperville Central Highschool för att se hur de arbetar. Vi på Teamkoncept var de första från Sverige som besökte Naperville och fick se deras verksamhet. Vi har sedan dess haft tät kontakt och dessutom arbetat med deras projekt i Sverige under många år.  De deltog även i den första konferensen "Pulsträning och inlärning" som arrangerades av oss våren 2016.
Så varmt välkomna till en dag i rörelsens tecken där Du även kommer att få stort utrymme att diskutera med andra kollegor.
Teamkoncept


Schema/innehåll

Dagen har ett flytande schema och är integrerade med kollegiala diskussioner under alla pass. Se föreläsningsområden ovan. 

 

 Kl 08:00-09:00  Registrering och frukost     

 Kl 09:00-10:00     Introduktion och föreläsning

 Kl 10:00-10:30  Paus (öppna diskussioner)

 Kl 10:30-12:00  Föreläsning/gruppdiskussioner 

 Kl 12:00-13:00     Lunch

 Kl13:00-14:30      Föreläsning/Gruppdiskussioner

 Kl 14:30-15:00     Eftermiddagsfika

 Kl 15:00-16:00     Föreläsning, reflektion, frågor, summering.


"Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. Därför är motivation, ett gott skolklimat, tillitsfulla relationer mellan elever och mellan lärare och elever en del av hälsofrämjande skolutveckling. Nyckeln är att sätta det hälsofrämjande arbetet i relation till skolans resultat."

Elite Marina Tower, Stockholm

"Boka tidigt pris" tom. 14 augusti för 1995:- ex moms. Ordinarie pris 2695:- ex. moms.
Frukost, frukt, lunch och eftermiddagsfika ingår
Varmt välkomna!

© Copyright